Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
O ISS

Naše Strategie – The ISS Way

Naše strategie se opírá o čtyři základní kameny: orientaci na zákazníka, řízení lidí, strategii IFS a multilokální přístup.

Orientace na zákazníka

ISS se primárně zaměřuje na své zákazníky. Uspokojujeme jejich potřeby v místním, regionálním i celosvětovém měřítku, přičemž jim přinášíme specifickou přidanou hodnotu, a zaměřujeme se na zjišťování jejich individuálních potřeb a přání. Budujeme se svými zákazníky, kteří oceňují náš přístup ke službě, trvalá partnerství. 

Řízení lidí

Pro ISS je řízení lidí klíčovou dovedností. V řízení lidí vynikáme nad ostatní a jsme tak schopni nabízet dokonalost i ve svých službách. Zmírňujeme rizika a nejistotu, které přebíráme od svých zákazníků, uplatňováním vůdčích dovedností, politik řízení lidských zdrojů, ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, školením zaměstnanců a využíváním hloubkové znalosti pracovního práva. Těchto výhod dosahujeme díky sdílení znalostí a nejlepších osvědčených postupů. Nahlédněte do naší sekce Kariéra zde a naší sekce Odpovědnost zde.

Strategie IFS

Pro ISS je IFS strategickým cílem. Přibližujeme nabídku svých služeb k IFS budováním „Domu služeb“ ISS a rozvíjením svého potenciálu v oblasti Facility Managementu (FM). Vlastními silami dodáváme na několika místech současně služby, vymezené v rámci „Domu služeb“ ISS, a dodávky svých služeb plynule začleňujeme do organizací svých zákazníků. Pro více informací o našich nabídkách FM klikněte zde.

Multilokální přístup

V ISS zachováváme rovnováhu mezi nezávislostí a sjednocením. Využíváme silného místního vedení a nezávislosti k zajištění včasné reakce na poptávku a požadavky. Zohledňujeme však také nadřazené základní zásady skupiny a její strategické směřování, abychom využili nejlepší osvědčené metody a svou geografickou stopu. Jsme ukáznění a používáme přísné finanční kontrolní mechanismy.