Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Dodávání služeb

Integrované facility služby (IFS)

ISS nabízí nejen facility management, ale i facility služby jako takové

Integrované facility služby (IFS) vytváří hodnoty cestou outsorcingu a integrace služeb. Jednotlivé oblasti služeb jsou integrované, což zvyšuje jejich spolehlivost a pružnost.

IFS je nejen úspornější, ale rovněž zvyšuje spokojenost a loajalitu zaměstnanců klienta díky vyšší úrovni služeb a jejich proaktivnímu řízení.

 

Náš přístup k IFS
Tradiční facility management je obvykle realizován buďto jako interní řešení (neposkytované externím dodavatelem) nebo prostřednictvím externího partnera s využitím modelu agenta správy, kde manažer správy majetku působí jako prostředník při nákupu služeb od třetích stran klientovým jménem. Naproti tomu model IFS pracuje se zcela odlišným systémem dodávky služeb. ISS přebírá plnou zodpovědnost za všechny nebo za většinu poskytovaných služeb, což umožňuje plnou kontrolu nad všemi lidmi, kteří se na poskytování služeb podílejí. Tak lze dosáhnout spolehlivosti, odpovědnosti a pružnosti v reakcích. Důležitá rozhodnutí jsou prováděna na úrovních co nejblíže konečnému klientovi.

Vzhledem k tomu, že ISS poskytuje všechny nebo většinu služeb v prostorách klienta, nedochází k nedostatkům ve spolupráci řídících a provozních úrovní správy. Všechny služby jsou ošetřeny smlouvou. Náš account manažer je plně zodpovědný za poskytované služby – primárně prostřednictvím zaměstnanců pracujících v sídle klienta s podporou dislokovaných týmů a, pochopitelně, s podporou dalších služeb zázemí a center excelence. Díky využití takovéto jednoduché struktury již není třeba dalších prostředníků.