Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Dodávání služeb

Náš přístup k IFS

 Tradiční facility management je obvykle realizován buďto jako interní řešení (neposkytované externím dodavatelem) nebo prostřednictvím externího partnera s využitím modelu agenta správy, kde manažer správy majetku působí jako prostředník při nákupu služeb od třetích stran klientovým jménem. Naproti tomu model IFS pracuje se zcela odlišným systémem dodávky služeb. ISS přebírá plnou zodpovědnost za všechny nebo za většinu poskytovaných služeb, což umožňuje plnou kontrolu nad všemi lidmi, kteří se na poskytování služeb podílejí. Tak lze dosáhnout spolehlivosti, odpovědnosti a pružnosti v reakcích. Důležitá rozhodnutí jsou prováděna na úrovních co nejblíže konečnému klientovi.

 Vzhledem k tomu, že ISS poskytuje všechny nebo většinu služeb v prostorách klienta, nedochází k nedostatkům ve spolupráci řídících a provozních úrovní správy. Všechny služby jsou ošetřeny smlouvou. Náš account manažer je plně zodpovědný za poskytované služby – primárně prostřednictvím zaměstnanců pracujících v sídle klienta s podporou dislokovaných týmů a, pochopitelně, s podporou dalších služeb zázemí a center excelence. Díky využití takovéto jednoduché struktury již není třeba dalších prostředníků.

Interní řešení:

 
Integrované facility služby poskytované ISS:
 

Žádné zdvojené fuknce

 Ke zdvojení zodpovědností běžně dochází, například když firma využije služeb dodavatele cateringu, najme si firmu na zabezpečení technického vybavení a také úklidovou firmu. V neintegrovaném modelu nemají dotyční zaměstnanci žádnou motivaci ani jiné pobídky k aktivní spolupráci, takže vytváření synergií je obtížné, pokud ne zcela nemožné.

 Zdvojené zodpovědnosti přitom fungují jako překážky v integraci a synergii. IFS tyto překážky mezi jednotlivými funkcemi odstraňuje. Zaměstnanci pak pracují jako tým, což významně zvyšuje jejich motivaci, retenci a efektivitu a přináší větší důslednost v práci i vyšší kvalitu poskytovaných služeb. Struktura týmu má přitom pouze jednu úroveň řízení a kontroly a o to jednodušší a účinnější systém provozu, který je také efektivnější ve vztahu k nákladům.

 

Výkonný account manažer

 Tým fungující v sídle klienta je klíčem k úspěšné integraci služeb – a v přidání hodnoty pro společnost klienta. Výkonný account manažer ISS tento tým vede. Má pracoviště rovněž v sídle klienta a jeho úkolem je řídit každodenní provozní záležitosti bez nutnosti zásahu klienta. Výkonní account manažeři se stávají nedílnou součástí organizační struktury společnosti klienta.

 Výkonný account manažer v úzké spolupráci s vedením a zaměstnanci společnosti klienta provádí veškerá důležitá rozhodnutí. Výkonní account manažeři ISS tvoří přímé spojení mezi plánem služeb pro společnost klienta a jeho realizací, což umožňuje eliminovat prostředníky, nepřímé subdodavatele či zbytečnou byrokracii.