Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Dodávání služeb

Dodání jedné služby

 ISS se zaměřuje na poskytování služeb v šesti oblastech: Facility Management, Úklidové služby, Bezpečnostní služby, Technická správa budov, Cateringové služby a Podpůrné služby.

 S našimi zkušenostmi a obětavými týmy odborníků na plánování, řízení přechodu firmy na nový způsob dodávky služeb a manažery provozu vytvoříme detailní plán celého procesu včetně hladké transformace smluvních vztahů – vždy v úzké spolupráci s klientem. Jednáme tak, abychom si byli jisti, že zahájení nové spolupráce a provozu dle nových dohod se řídí osvědčenými best practice za spoluúčasti všech zainteresovaných stran, aby se minimalizovala rizika a vyloučilo narušení aktivit klienta.
            
 Ve všech oblastech našich služeb se zaměřujeme na efektivitu a kvalitu. Model ISS založený na využití vlastních sil znamená, že všichni zaměstnanci jsou zaměstnáni a řízeni ISS, a tudíž reprezentují naše hodnoty, kvality a kodexy chování. Kromě toho investujeme do úvodního i dalšího průběžného školení našich zaměstnanců a do bezpečné aplikace osvědčených metod a nástrojů. Tak můžeme získané znalosti využít bez ohledu na hranice a poskytovat služby stejně vysoké úrovně napříč mnoha lokalitami.

 Přínosem pro klienta je, že naše služby dodáváme důsledně a profesionálně. Základem pro dodávání jedné služby je náš program excelence služeb, který staví na best practice shromážděných od více než 50.000 klientů ve více než padesáti zemích. To nám umožňuje srovnávat náš výkon napříč průmyslovými odvětvími a regiony, abychom se mohli pružně přizpůsobovat měnícím se potřebám klienta.

Více o odvětvích, kde poskytujeme naše služby, si, prosím, přečtěte zde.