Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Dodávání služeb

Excelence služeb

Základními stavebními kameny modelu jedné služby ISS jsou náš přístup k dokonalosti služeb a naši account manažeři, kteří působí jako jednotné kontaktní místo. 


 
Diagram výše ilustruje přístup ISS k excelenci poskytovaných služeb. Oněmi čtyřmi kategoriemi jsou:
    • Servisní kultura založená na prvcích devíti Leadership Principles v ISS a našich vizích a hodnotách. Servisní kultura organizace je klíčovou součástí modelu poskytování služeb, ačkoliv není snadné tuto skutečnost zdokumentovat. Žádný jiný faktor není tak významný pro dlouhodobý úspěch servisní organizace jako její kultura.
    • Zapojení zaměstnanců zahrnuje jejich postoje, vedení a procesy lidských zdrojů. V ISS každoročně provádíme průzkum míry zapojení zaměstnanců a všichni zaměstnanci mají minimálně jednou za rok právo na vyhodnocení svého výkonu. Mimoto klademe velký důraz na zapojení našich zaměstnanců do procesu náboru nových zaměstnanců, tréninkových programů, interní komunikace a rozvoje a hodnocení manažerů.
    • Kvalita služeb je zcela zásadní z hlediska celkového nastavení systému poskytování služeb (viz. níže).
    • Zkušenost klienta v sobě zahrnuje procesy account managementu a relationship managementu, včetně orientace na konečného zákazníka. ISS každoročně provádí průzkum spokojenosti zákazníků, k němuž jsou zváni všichni naši klienti. Průzkum není anonymní a account manažeři obdrží reakce klientů v průběhu 24 hodin. Tento průzkum se také využívá jako roční vyhodnocení partnerství s klientem a jako nástroj pro dialog v zájmu dalšího rozvoje tohoto partnerství.

 Account manažeři provádí rozhodnutí o každodenních záležitostech v oblasti řízení zaměstnanců nebo v zájmu zachování přísné provozní a finanční kontroly. Jinými slovy – account manažer má „svolení jednat“ a přebírá příslušnou zodpovědnost tak, abyste se mohli v klidu soustředit na své vlastní aktivity a tvorbu hodnot.

 Naši account manažeři mají k dispozici podporu center excelence, která se starají o provozní zázemí, školení, kontrolu kvality, a jsou zdrojem iniciativ vedoucích k neustálému zlepšování služeb. Kombinace dedikovaného account manažera a podpory center excelence je důležitá pro řízení hospodárnosti a efektivity, zatímco je zároveň zaručeno, že všechna rozhodnutí jsou prováděna v co nejužší spolupráci s klientem. Navíc se snažíme optimalizovat účinnost našich řešení zapojením vlastních specializovaných podpůrných útvarů, jako jsou lidské zdroje, útvar pro bezpečnost a zdraví při práci, mzdová účtárna, útvar nákupu a logistiky, tak aby náklady spojené s jednotlivými smlouvami byly minimální.