Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Dodávání služeb

Kvalita služeb

Součástí služeb ISS je pravidelný reporting skutečného plnění smluvních závazků ve srovnání s dohodnutými parametry a klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Klient tak má jistotu přínosů plynoucích ze servisní smlouvy založené na konečných výsledcích, ale přitom má nad celým procesem plnou kontrolu.

 Účinně řízený proces zajišťující kvalitu je prvořadým předpokladem při poskytování jakékoli služby. V ISS doporučujeme řízení kvality prostřednictvím hierarchie, která začíná sebe-kontrolou zaměstnanců doplněnou namátkovou kontrolou ze strany nadřízených, pokračuje analýzou kvality ve spolupráci s klientem a, konečně, vrcholí pravidelnými audity kvality.

 Naše zkušenosti ukazují, že správný systém řízení kvality rychle sjednotí rozdílné pohledy na požadovanou úroveň kvality.
 
Model měření kvality v ISS:
 

 Model poskytování služeb ISS je vystavěn na procesech, které nám umožňují řídit a poskytovat služby důsledně a spolehlivě po celém světě, napříč průmyslovými odvětvími a geografickými lokalitami. Naše orientace na procesy je založena na třech aspektech: lidé, automatizace a vizualizace. Účelem je transformovat mezinárodní best practice postupy do lokálních řešení přínosných pro jednotlivé klienty. Klíčovou prioritou ISS je vytváření výkonnostních standardů na všech trzích a zavedení standardů kvality, které by fungovaly jako klíčový nástroj napříč trhy – pochopitelně po nutném přizpůsobení a úpravách v souvislosti s místními a individuálními podmínkami.

 ISS vyvinula soubor IT systémů, s jejichž pomocí zajišťuje stálou kontrolu standardů kvality, aby se myšlení ve smyslu „proces a best practice“ stalo součástí každodenní práce. Tyto systémy pokrývají širokou škálu využití – od výpočetních systémů po úklidové systémy, logistické systémy a pochopitelně naše jedinečné systémy pro facility management, které již prokázaly svou vysokou hodnotu při plnění smluvních závazků v oblasti facility management po celém světě.