Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Dodávání služeb

Specifikace vstupu nebo výstupu

 V minulosti byl model dodávání jedné služby založen na specifikaci vstupu, v níž poskytovatel v podstatě dodává předem stanovené zdroje v rámci určeného časového limitu a za dohodnutou cenu. V současnosti je na většině trhů poskytování služeb založeno na specifikaci výstupu, kde se důraz klade na řízení hospodárnosti pomocí analýzy služeb, sdílení znalostí a standardů.

 V prostředí služeb vycházejících ze specifikace výstupu se ISS ptá svých klientů na jejich potřeby a jaký výsledek očekávají ve vztahu k úrovni služeb, kvalitě a četnosti. Na tomto základě pak pro každého jednotlivého klienta navrhujeme to nejvhodnější řešení. Jinými slovy – zaměřujeme se na výsledek služeb (na výstup), ne na počet zaměstnanců a hodin (vstupy). Práce na servisních smlouvách daných specifikací výstupu spíše než specifikací vstupů nám umožňuje získat pohled „zvenčí“ a vytvářet mnohem pružnější, úspornější a hodnotu přidávající řešení přínosné pro klienta.