Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu.

 Během dialogu v prvotní fázi obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, ambice a potíže. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní, přizpůsobujeme se změnám a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby i zpětné vazby cestujících. Naším cílem je vyvinout a dále vylepšovat řešení, které je svou efektivitou optimální pro vaše podnikání a dostatečně pružné.

Rychlost

 Týmy ISS se pohybují tam, kde se nacházejí vaše vozidla, letadla nebo jiné dopravní prostředky, takže není nutné náš personál nikam dopravovat. Umíme poskytnout služby jako při „zastávce v boxech“, tedy dostatečně rychlé, aby nenarušily vaše jízdní řády a rozvrhy. Jsme rychlí, neboť naše týmy jsou vyškoleny a vybaveny pro vysoké výkony v potřebných dovednostech.

Integrace

 Spolu s managementem klienta a dalšími dodavateli služeb spolupracujeme na plánování integrované logistiky, aby celý proces rychloobrátkových služeb byl koordinován. Sem patří sdílené procesy, které snižují potřebu předávat činnosti mezi týmy a tím eliminují časové ztráty. Používáme plánování služeb ve stylu „sdíleného provozního dispečinku“ vždy ve 24-hodinovém cyklu, abychom mohli zasáhnout v případě jakékoli nenadálé situace, která by mohla způsobit zpoždění.

Flexibilita

 Směny našich týmů jsou naplánovány tak, aby byly v souladu s jízdními řády. Abychom zůstali flexibilní ve vztahu k potřebné kapacitě zdrojů v případě nenadálých situací nebo změn, používáme proces řízení pracovní síly na základě poptávky. To znamená, že umíme předvídat nenadálé situace a rychle na ně reagovat.

Spolehlivost

 Průběžně se zaměřujeme na lhůty a termíny, standardy kvality a výkonnostní cíle. Náš dobře vyškolený a univerzální personál zajistí včasné dodání dohodnutých činností. Naše standardní provozní postupy (SOP) jsou jednoduché, efektivní a důsledné a týmy ISS ví, jak je využívat. Aplikujeme efektivní řízení rizik a naše plány pro zachování provozu jsou testované a zlepšované i na základě zpětné vazby klientů.

Výběr služeb

 Nabízíme facility služby v „menu“, která upravujeme na míru podle tržních nabídek klienta směrem k cestujícím a cenám. Náš škálovatelný model spočívá v možnosti rychle upravit úrovně služeb, aby bylo možné udržet krok s nabídkami.

Nízké náklady

  Umíme dohodnout a realizovat úspory oproti základním nákladům a další úspory v průběhu smluvního vztahu. Za tímto účelem využíváme naše inovační programy, aby byl důraz neustále kladen na hospodárnost, zvyšování kvality a snižování nákladů.

Bezpečnost a compliance

 Požadavky klienta a celého odvětví jsou zakotveny v našich SOP. Otázkami bezpečnosti a compliance se rovněž intenzivně zabýváme během školení, činností dohledu a auditních prověrek. Organizace bezpečnosti a tréninku je schvalována úřady zodpovědnými za oblast dopravy.

Přidaná hodnota

  Přinášíme řešení, která znamenají přidanou hodnotu, kvalitu a konkurenceschopnost, jež našim klientům umožňují vítězit v soutěžích na dodání služeb v dopravě vypsaných statutárními orgány. Personál ISS je například vyškolen v asistenci a poskytování informací cestujícím, čímž v této oblasti přináší přidanou hodnotu.