Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše hodnoty

Zaměřujeme se na vaše specifické potřeby a spolupracujeme s vámi na návrhu toho nejlepšího řešení. Využíváme svých zkušeností k optimalizaci účinku, které naše řešení má na vaše podnikání ve smyslu kvality, nákladů a tvorby hodnoty. 

Náš procesní a řídící systém efektivně řídí rizika, oblast ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, dopady na životní prostředí a kvalitu. Naše služby jsou poskytovány bez výpadků, jsou zárukou vysoké kvality profesionality, flexibilně reagujeme na změny.

Způsob řízení vysoce kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců ISS umožňuje přenášet naši nejlepší zkušenost, efektivitu a vysoký výkon napříč celým portfoliem služeb a zákazníků. Jsme dostatečně flexibilní, abychom se mohli rychle přizpůsobit změnám ve vašem podnikání. Náš model dodání integrovaných facility služeb znamená, že jako partner v poskytování těchto služeb umíme nabídnout výjimečnou hodnotu.


Náš přístup k vašim potřebám

Poskytování služeb

Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vašim požadavkům, což definujeme v detailní specifikaci služeb. Sami budeme monitorovat náš výkon a poskytneme průběžný reporting , abyste měli přehled o úrovni našich služeb.

Pro všechny zaměstnance ISS platí přesné normy kvality a doby reakce na požadavek, aby jejich práce byla důsledná v každém momentu. Za naše facility služby přijímáme veškerou zodpovědnost a cílem našich zaměstnanců je nejvyšší kvalita.

Podpora pro vaše cíle

Plány našich služeb budou v úzkém souladu s vaším provozním prostředím. Tento přístup bude neustále komunikován zaměstnancům ISS, kteří pro vás budou pracovat a kteří jej budou plně aplikovat.
Budeme s vašimi zaměstnanci spolupracovat jako jeden tým se zájmem o váš úspěch a zbavíme je činností spojených s facility službami.

Naši lidé

Náš technicky zručný personál je vyškolen a koučován tak, aby splnil vaše náročné požadavky. Naši lidé sdílejí vaše cíle pro oblast dovedností, spolehlivosti a důslednosti. 
Naši zaměstnanci rozumí vaší potřebě ve vztahu k servisní kultuře, která vašim lidem přináší kvalitu.

Splnění požadavků na zdraví a bezpečnost práce

Náš systém řízení zdraví a bezpečnosti práce bude sladěn s vašimi předpisy a postupy. Budeme se podílet na kontrolách plnění bezpečnostních a ekologických norem, efektivně je řídit a s přesností zaznamenávat. Po celou dobu budeme udržovat stav „připraven k auditu“.

Flexibilní řešení

Stejně jako se vaše podnikání vyvíjí a mění, i my budeme přizpůsobovat naše facility služby, abychom udrželi krok s vašimi novými požadavky a poskytovali vám pružnou podporu prostřednictvím flexibilního nákladového modelu. Jako váš partner s vámi budeme spolupracovat, abychom porozuměli vaší strategii, a navrhneme pro vás ten správný model integrovaných a hospodárných podpůrných služeb pro každou vaši lokalitu.