Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu. 

Během dialogu v prvotní fázi obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, ambice, strategie a obtíže. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby. Naším cílem je vyvinout a nadále zlepšovat řešení, které je optimální pro vaše podnikání a dostatečně pružné.

Technická excelence

Naším cílem je profesionalizovat naše servisní týmy pomocí tréninku, nácviku, zvyšování kvalifikace, SOP a systému provozních procesů, což zaručí stálé vysoké standardy. Excelence je zajištěna díky našim specialistům, znalostním fórům, výzkumu a vývoji, centrům excelence, sdílení nejlepší zkušenosti a ISS Akademiím.

Splnění požadavků na zdraví a bezpečnost práce

Systém řízení BOZP je implementován ve všech lokalitách klienta a personál se s ním seznamuje během úvodního zaškolení, tréninku, zvyšování kvalifikace a vlastním používáním. Tento systém splňuje požadavky ISO 14001 a OHSAS 18001, přičemž lze na požádání zajistit akreditaci jednotlivých lokalit. Systém je vysoce účinný v oblasti regulace bezpečnosti a dopadu našich služeb na životní prostředí a umožňuje nám být neustále v režimu „připraveni na audit“.

Řízení rizik

Klíčovým prvkem pro dodržování zákonů, norem a předpisů a pro technickou excelenci je náš proces řízení rizik. Spolupracujeme s manažery klienta v jeho lokalitách a určujeme klíčová rizika, jejich vlastníky a příslušná opatření vedoucí k jejich kontrole. Systematicky monitorujeme a reportujeme řízení rizik jako nedílnou součást manažerských a provozních informací.

Vysoký výkon a kvalita

Model ISS je postaven na samostatné realizaci služeb pomocí vyškolených a stabilních týmů. To nám umožňuje optimální kontrolu výkonu dle stanovených KPI, dodržování smluvních podmínek v SLA, ale i trvalého vysokého standardu služby díky dovednosti a produktivitě našich zaměstnanců. Tento přístup posilujeme našimi procesními systémy, standardními provozními procesy, řízením výkonu a systémem řízení kvality ISO 9001. To znamená, že jsme schopni zajistit plnou kontrolu nad úrovněmi služeb, jejich kvalitou a naší integrací v lokalitě klienta prostřednictvím jediného týmu.

Dodavatel jedné facility služby

ISS nabízí plně integrované facility služby (IFS) obsahující všechny druhy služeb. Jako součást přechodu na jiný systém služeb provádíme plné zefektivnění složitých dodavatelských řetězců, které poskytování služby přenese zcela do zodpovědnosti samostatného dodavatele, zatímco je možné ponechat si kterékoli klíčové odborníky jiných subdodavatelů a řídit jejich výkon a ceny. Naším cílem je kompletně svést všechny facility služby do jediného kontaktního místa a optimalizovat tak hodnotu pro klienta.

Zdroje a flexibilita

Náš globální dosah a zavedené týmy v regionech či jednotlivých státech nám umožňují dodat řešení pro jakkoli rozsáhlé portfolio klienta. Máme k dispozici regionální týmy, abychom zajistili dodávání a řízení služeb napříč rozsáhlými teritorii. Rozsah našich globálních zdrojů nám dává flexibilitu a rychlost při plnění požadavků klienta a reakci na změnu.

Úspora nákladů

S klienty uzavíráme obchodní smlouvy, které garantují úspory na facility službách oproti základním nákladům. Poté využíváme naše technické zdroje v programu neustálého zlepšování, který je navržen tak, aby generoval další úsporné synergie, zefektivňování a úspory za současné podpory inovace a kvality.

Dobré jméno a ochrana značky

Naše služby jsou navrženy tak, aby splňovaly legislativní požadavky a byly spolehlivé a aby beze zbytku a prokazatelně vyhověly všem národním a průmyslovým předpisům. Mimoto s klienty, se kterými máme uzavřeno partnerství, spolupracujeme v oblasti programů společenské zodpovědnosti a podporujeme další veřejné iniciativy.

Úspory energie

Vyvinuli a implementovali jsme prvotřídní řešení pro hospodárné využití energie, které klientům přináší skutečné úspory prostřednictvím sledování spotřeby, cílení, optimalizace systému správy budov, řízení spotřeby energie a projektů „investovat, abychom ušetřili“ detailně popsaných v případových studiích. Výsledkem pro naše klienty je docílení významných úspor energie.  

Stabilita a kontinuita

Velmi se snažíme získat, vyškolit a udržet si ty správné lidi, kteří budou schopni podávat vysoký výkon při poskytování služeb klientům. Náš model dodání služeb vlastními zaměstnanci nám dává velkou výhodu v této klíčové oblasti, neboť nám umožňuje plně realizovat procesy rozvoje zaměstnanců a řízení nástupnictví, což vede k formování stabilních týmů ISS, které si chrání cenné znalosti klientova prostředí.