Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozumění vašim potřebám

Technická odbornost

Práce v často prověřovaném a rizikovém prostředí vyžaduje vysokou úroveň technických dovedností, schopností a profesionalitu. Excelence v oblasti provozních služeb je jediným přijatelným standardem v prostředí, jako je zařízení vyrábějící energii. Týmy facility služeb musí mít vysokou úroveň zaškolení a schopnost plnit své úkoly vždy se stejnou pečlivostí.

Splnění požadavků na bezpečnost a zdraví při práci

Nulová tolerance vůči incidentům spojeným s porušením zásad bezpečnosti práce může být realizována jen pomocí osvědčeného systému řízení zdraví a bezpečnosti při práci. Úroveň obeznámení personálu se zásadami bezpečnosti při práci musí být neustále zvyšována cestou kultury proaktivní bezpečnosti. Kontroly plnění podmínek, audity a uchovávání záznamů jsou elementárními požadavky.

Vysoký výkon a kvalita

Facility služby je nutné udržovat na vysoké úrovni, neboť jsou podmíněny přísnými provozními specifikacemi. Podpůrné služby musí pro personál klienta vytvořit efektivní, moderní a bezpečné pracovní prostředí. Systémy řízení kvality je třeba sladit tak, aby byly splněny kritické standardy a aby míra spokojenosti uživatelů byla vysoká.

Jediný dodavatel facility služeb

Zefektivněné podpůrné služby dodávané jedním dodavatelem přinášejí transparentnost a zodpovědnost. Jednotné kontaktní místo pro všechny služby poskytuje uživatelům k těmto službám jednoduchý přístup, zbavuje je zodpovědnosti za facility úkoly a umožňuje jim soustředit se na své vlastní činnosti.

Zdroje a flexibilita

Klienti mohou mít zastoupení v rámci jednoho státu, napříč regiony nebo také globální. Dodavatel facility služeb s globálním dosahem poskytuje zdroje k pokrytí všech lokalit a nemovitostí a dodává shodně vysokou úroveň služeb v každé z nich. Pro rychlé rozšíření nebo omezení rozsahu nebo intenzity služeb v závislosti na změnách v podnikání klienta je potřebná flexibilita.

Úspora nákladů

Případová studie na outsourcing a zefektivnění facility služeb garantuje úsporu nákladů. Úspěšný dodavatel musí být rovněž schopen využít inovace a efektivity v průběhu smluvního vztahu, aby nabídl další úspory za současného posilování kvality a výkonu. 

Ochrana dobrého jména a značky

Dodavatel facility služeb musí přispívat k ochraně značky a veřejného povědomí cestou stabilního a spolehlivého výkonu. Soulad s programy bezpečnosti práce a společenské zodpovědnosti je nezbytný, stejně jako partnerství při vývoji nutných sdílených procesů a iniciativ.

Úspora energie

Náklady na spotřebu energie jsou důležitým tématem pro všechny klienty a dodavatel facility služeb musí zavést efektivní řešení pro identifikaci oblastí vysoké spotřeby. Řešení cílená na hospodárnost a snížení spotřeby energií musí přinést skutečné snížení jak nákladů, tak uhlíkové stopy.

Stabilita a kontinuita

Tento sektor je silně orientovaný na znalosti a důraz klade na schopné týmy, jež jsou stabilní a spolehlivé. Udržet si ty správné zaměstnance, jejich znalosti a schopnosti je pro úspěch klíčové. Dodavatel facility služeb musí nabídnout stabilitu a kontinuitu znalostí zajištěním tréninku a udržením si vysoce výkonných zaměstnanců. Musíme také podpořit naše klienty v jejich snaze o udržení svých nejlepších lidí tím, že jim vytvoříme vynikající pracovní prostředí.