Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Přínosy pro vás

Při plnění požadavků klienta se zaměřujeme na poskytování služeb, které požadujete a aby naše řešení na míru optimalizovalo všechny přínosy. 

Naší ctižádostí je dosáhnout cílů ještě lepších, než jaké byly původně stanoveny. Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vaší firemní kultuře a strategickým plánům a určili oblasti, ve kterých vám umíme pomoci dosáhnout vašich cílů ve vztahu k dobrému jménu značky, excelenci a růstu. Výsledky, na něž se zaměřujeme, posílí vaše dobré jméno, bezpečnost a hospodárnost vašeho provozu a kvalitu zkušenosti uživatelů. 

Klíčovými přínosy jsou:

  • Plně integrovaný a schopný partner pro FM se zdroji umožňujícími dodávat podpůrné služby ve kterémkoli regionu. Zjednodušený servis s významným zefektivněním složitých dodavatelských řetězců

  • Efektivní řízení kritických aktiv a rozhraní

  • Soulad a integrace s kulturou bezpečí, kontroly a dodržování zákonů, norem a předpisů

  • Vysoce výkonné poskytování služeb, splnění a překonání specifikací služeb, spolehlivé plnění cílů KPI

  • Snížení nákladů a neustálá snaha o úspory díky efektivitě

  • Pochopení vašich provozních potřeb a jejich uspokojení pomocí samostatných týmů ISS, které přináší technické dovednosti, stabilitu a kontinuitu

  • Vlastnictví FM služeb a proaktivní přístup ke službám za současného zbavení vašich zaměstnanců všech FM úkolů

  • Flexibilita a rychlost při adaptaci na změny ve vašem podnikání, úprava služeb a nákladů tak, aby zůstala zachována tvorba hodnoty podpůrných služeb