Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Prokázání úrovně kvality služeb

ISS je společností orientovanou na výsledek a věříme, že naši klienti si přejí vidět měřitelný výkon ve smyslu zvyšování kvality, snižování nákladů, vyšší spokojenosti uživatelů a maximální hodnoty. 

Dbáme o to, aby naše cíle, reportovaná data a KPI byly v souladu s cíli klienta, aby výsledky, jichž dosahujeme, měly zároveň pozitivní dopad na vaše podnikání. Naším cílem je podporovat vás při tvorbě hodnot tak, že vám dodáme optimální facility služby, jejichž hnací silou je náš vlastní monitoring kvality a naše další iniciativy v oblasti spolupráce s klientem.

  • Normy spojené se zdravím a bezpečností při práci jsou plněny, reportovány a dokumentovány

  • Smluvní KPI jsou dosahovány v oblasti 100% plnění

  • Poskytujeme plnou transparentnost úrovní služeb a nákladů prostřednictvím business intelligence řešení jako např. FMS@ISS nebo Insight@ISS, které obsahují neustále aktualizovaná data získaná ze všech lokalit

  • Úspor nákladů je dosahováno a je vyvíjena neustálá snaha o jejich překonávání formou procesu neustálého zlepšování v průběhu celého smluvního vztahu

  • Excelence je řízena cíli KPI a plány eliminace nesouladu, které definují činnosti potřebné ke zlepšení

  • Inovační programy jsou využity k dosažení cílů klienta a iniciovány snahou přinést klíčové zvýšení kvality za současného generování úspor