Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše hodnoty

Naše systémy řízení, kontrol a třístupňová úroveň auditů na zakázkách představuje jistotu v konsistentním dodání služby, v dodržování stanovených SLA a v plnění KPI na 100%.

Integrované Facility služby dodávané prostřednictvím našeho modelu dodávání služeb vlastními zaměstnanci, což tyto služby zjednoduší a zajistí vyšší flexibilitu a dodávání služby bez výpadků.   Tím se vytvoří jediné kontaktní místo, optimalizuje se počet dodavatelů a využije se synergií a efektivity. Dosáhneme sladění vysoké úrovně služeb prostřednictvím nastavených procesních rámců ISS a procesu trvalého zlepšování služeb.

Garantujeme úspory a snížení nákladů oproti původnímu nastavení. ISS GMP modely představují  pevnou marží a ochranu proti navýšení výdajů. Náš neustálé rozšiřující se model a nabídka služeb nabízejí rychlou a flexibilní reakci na změny v portfoliu služeb a to nám umožňuje změny v nastavení služeb a v nákladech.

Náš přístup k Vašim potřebám

Poskytování služeb

Budeme s Vámi úzce spolupracovat, abychom pochopili požadavky na služby, které jsou definované v podrobné smlouvě o poskytování služeb. Sami budeme monitorovat náš výkon a neustálé reportování Vám poskytne přehled o kompletní úrovni našich služeb. 

Všichni zaměstnanci ISS mají stanoveny cíle a normy tak, aby se jimi řídili ve všech momentech poskytování služeb. Za facility služby přebíráme plnou zodpovědnost a naši zaměstnanci se budou snažit zajistit nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.

 

Podpora plnění Vašich cílů

Náš servisní plán bude pečlivě sladěn s Vaším podnikáním a prioritami. Tato kultura bude našim zaměstnancům neustále komunikována, aby ji beze zbytku plnili. Budeme pracovat jako součást vašeho týmu a dbát, abyste dosahovali vynikající úrovně ve vašem podnikání.

Lidský potenciál
Můžete se cítit naprosto bezpečně s vědomím, že náš skvěle vyškolený tým poskytuje služby, které splňují vaše očekávání.  Tito lidé sdílejí Vaše cíle, podporují Vaší značku, spolehlivost a výkon ve vašem podnikání. Naši zaměstnanci chápou potřebu kultury, která přináší péči i profesionalitu.

Shoda a dodržování

Budeme svědomitě dodržovat vaše požadavky na shodu. Naše postupy, systémy a lidé budou sladěni efektivně řídit rizika, aby bylo zajištěno dodržování předpisů. Naše vedení záznamů, bude důkazem shody a náš přístup k „připravenosti na audit“ bude udržován na nejvyšší úrovni.

Dodávání hodnot

Facility služby, dodávané ve vynikající kvalitě, a snížení nákladů vám přinesou výjimečnou hodnotu. Řešení služeb bude navrženo tak, aby přesně odpovídalo vašim konkrétním potřebám na všech typech zakázek a Vašemu majetku. Naše investice do inovací se budou zvyšovat a budou poskytovat přidanou hodnotu.