Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozumění Vašim potřebám

Shoda a standardizace

Úplná shoda s dodržováním právních norem a licenčních požadavků farmaceutického průmyslu za všech okolností. Stabilní a konzistentní dodávání služeb prostřednictvím zdokumentovaných a kontrolovatelných metod a postupů. Klíčové procesy řízené pevnými rámci s cílem zajistit soulad na všech pracovištích, zemích a regionech. Dokumentace o shodě, vykazování výsledků, kontrolách a auditech.

 

Schopnosti a dovednosti

Poskytovatel služeb má zkušenosti s prací v prostředí, kde se dodržují předpisy s kontrolou zajištění bezproblémového dodávání služeb. Technické dovednosti k zajištění spolehlivého výkonu všech služeb na zakázkách, ať již ve výrobních závodech, ve výzkumných centrech, distribučních centrech nebo v kancelářích.

 

Kritická dostupnost zdrojů

Efektivní řízení rizik zajistí, že žádná neplánovaná odstávka nebo porucha nenaruší provoz klienta, zejména v oblasti výroby. Režimy údržby a služeb jsou navrženy tak, aby nebyla narušena kontinuita klientova podnikání.

 

Globální dosah a sladění služeb

Přítomnost dodavatele služeb ve všech regionech a zemích se zavedeným provozem, nabízí plynulý přechod služeb. Integrovaný a konsolidovaný přechod služeb na všech zakázkách a trzích, poskytuje standardy služeb na stejně vysoké úrovni. Vytváření vynikajícího prostředí pro pracovníky klienta, s efektivním, bezpečným a atraktivním pracovištěm.

Snížení nákladů
Garantované snížení nákladů.

Flexibilita

Schopnost sami si dodávat služby, zahrnující služby v rozsahu klíčových oblastí a trhů. Flexibilita rychle měnit úroveň služeb a výdaje na zakázkách v souladu se skutečnými provozními potřebami. Schopnost rychle rozšířit nebo omezit naše služby podle potřeby.

  

Transparentnost

Viditelnost úrovní služeb a nákladů v celém portfoliu služeb. Poskytujeme plnou transparentnost úrovní služeb a nákladů prostřednictvím business intelligence řešení jako např. FMS@ISS nebo Insight@ISS, které obsahují neustále aktualizovaná data získaná ze všech lokalit.

 

Společenská odpovědnost

Etické obchodní chování v souladu s hodnotami a politikami zákazníků. Zde si přečtěte více o našem přístupu ke společenské odpovědnosti.