Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu.

 Během dialogu v prvotní fázi obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, obtíže a ambice. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby. Naším cílem je vyvinout a dále vylepšovat řešení, které je svou efektivitou optimální pro vaše podnikání a dostatečně pružné.

Poskytovatel integrovaných facility služeb

 Jsme pečliví při snaze o pochopení potřeb klienta a jeho vize úspěchu obchodní značky. Jsme zastánci integrace řízení s cílem optimalizovat účinek našeho modelu integrovaných facility služeb se svou jednoduchostí pro uživatele a s jediným dodavatelem podpůrných služeb v dané lokalitě. Společné řízení a zapojení key account manažerů ISS má za cíl překonat očekávání klienta.

Týmové synergie

 Facility manažeři ISS jsou dislokování v lokalitách klienta, aby mohli všechny služby řídit a koordinovat. Náš univerzální personál vytváří synergie mezi jednotlivými službami, čímž je dosaženo vysoké produktivity a efektivity. 

Proaktivní řešení a rychlá podpora

  Spolupracujeme s týmy klienta na vytvoření řešení na míru, která optimalizují využití jednotlivých obchodů a dalšího majetku. Náš integrovaný helpdesk umístěný u klienta a fungující v režimu 24/7/365 zaručuje, že poskytneme okamžitou podporu v naléhavých situacích. Monitorujeme a reportujeme KPI ve vztahu k době reakce, abychom se neustále zlepšovali.

Excelence FM

 Abychom poskytovali služby nejlepší ve své třídě, aplikujeme naše zkušenosti se sektorem maloobchodu a velkoobchodu a také naše best practice standardy. Upravujeme a navrhujeme postupy dle požadavků a specifikací klienta. Model facility služeb je vyvíjen na míru ve spolupráci s klienty, aby byla zajištěna implementace těch nejlepších postupů napříč celými trhy a regiony.

Zkušenost a kupujících a dostupnost

 Zajistíme, aby kupující i uživatelé měli přístup do obchodu v každém okamžiku a aby obchody i další prostory byly atraktivní, čisté a dobře udržované. Poskytujeme zodpovědnou podporu prodejním činnostem prostřednictvím dodání regálů, dobrého osvětlení a kontroly teploty.

Úspora nákladů

 Poskytujeme garanci úspor a přinášíme další šetření díky efektivitě služeb po celou dobu smluvního vztahu, což je součástí celkové strategie vytváření hodnoty, která zahrnuje zvyšování kvality služeb a přidanou hodnotu. Pro identifikaci dalších činností vedoucích k úsporám používáme transparentní reporting nákladů.

Úspory energie

  Inovativní centrální systém monitoringu správy budov ke sledování hodnot spotřeby energií, teploty v budově a doby chodu vzduchotechniky. Tato data se následně používají k identifikaci možností úspory energií a tím výrazných úspor pro klienta.

Inovace

 Efektivnější ochranu skladovacích prostor zajistí řešení ISS pro interní bezpečnostní kamerový systém. Ten se rovněž využívá k flexibilnímu a univerzálnímu využití personálu, neboť se díky němu mohou pracovníci přesouvat tam, kde je jich třeba. Inovace jako výsledek výzkumu a vývoje a best practice generovaných pomocí znalostních fór ISS a center excelence ve všech sektorech a napříč klienty jsou využity ve prospěch našich zákazníků.

Ekologie a společenská zodpovědnost

 Implementace řídícího sytému ISS HSE garantuje splnění všech ekologických a bezpečnostních norem ve všech činnostech. Tento řídící systém splňuje požadavky ISO 14001 a OHSAS 18001, přičemž akreditaci jednotlivých lokalit lze na požádání zajistit. Sdílíme hodnoty společenské zodpovědnosti a spolupracujeme s našimi klienty při podpoře veřejných iniciativ.