Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozuměni Vašim potřebám

Jednoduchost a rychlá reakce

 Jeden dodavatel facility služeb v sídle klienta, jednotné kontaktní místo pro všechny podpůrné služby. Úzká spolupráce s manažery obchodů a personálem a poskytování proaktivních řešení při požadavcích na služby. Předvídání nenadálých situací a připravenost učinit ty správné kroky.

Vzhled obchodu a zkušenost kupujícího

 Aktivní podpora personálu obchodu formou zajištění vysoce kvalitního prostředí v interiéru obchodu a vynikající zkušenosti pro kupující. Jasné porozumění standardům značky, s vynikajícími úklidovými službami, osvětlením a prezentačním vybavením.

Zodpovědnost za facility management

 Zkušený a schopný dodavatel facility podpory, který personálu obchodu umožní soustředit se na jejich hlavní činnosti – péči o kupující, zákaznický servis a prodej. Zodpovědný přístup k vlastnictví facility úkolů a poskytování těch správných služeb. Hledání způsobů, jak zvýšit standardy a snížit náklady.

Excelence ve facility managementu

 Zajištění vysoké úrovně v klíčových oblastech – přístup pro kupující za každého počasí, vzhled zvenčí, úklid, osvětlení, teplota, splnění hygienických norem tam, kde se připravuje jídlo, organizace obchodu/prezentace zboží a zabezpečení. Správa budovy, která chrání a prodlužuje životnost vystaveného zboží.

Úspora nákladů

 Nabídka garantovaných úspor již od začátku. Spolupráce na zefektivnění služeb a procesů s cílem realizovat další úspory v průběhu smluvního vztahu. Podpora ziskovosti každého obchodu a konkurenceschopnosti klienta v daném sektoru vůbec.

Úspory energie

 Schopnost zavést řešení pro řízení spotřeby energií, které sníží spotřebu a tím náklady na energie. Soulad s předpisy a strategií klienta v oblasti snížení uhlíkové stopy.

Ekologie

 Efektivní a zodpovědné odpadové hospodářství vedoucí k ochraně dobrého jména značky a firmy. Zajištění prokazatelného splnění příslušných norem s místními nařízeními a normami pro dané odvětví.

Inovace

 Dodavatel FM, který investuje do inovace a zavádí zlepšení a přidanou hodnotu do úklidu, bezpečnosti, boje proti škůdcům a údržby budov. Inovace, jež zvyšují kvalitu obchodního místa a zkušenost kupujících za současného snižování nákladů.