Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Náš přístup k Vašim potřebám

Poskytování služeb

 Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vašim požadavkům, což definujeme ve výsledné detailní specifikaci služeb. Sami budeme monitorovat náš výkon a poskytneme průběžný reporting , abyste měli přehled o úrovni našich služeb.

 Pro všechny zaměstnance ISS platí přesné normy kvality a doby reakce, aby jejich práce byla důsledná v každém momentu. Za naše facility služby přijímáme veškerou zodpovědnost a naším cílem je nejvyšší kvalita.

Podpora pro vaše cíle

 Náš plán služeb bude pečlivě připraven tak, aby splnil a předčil vaše standardy. Tento přístup bude neustále komunikován zaměstnancům ISS, kteří jej budou beze zbytku aplikovat.

 Budeme spolupracovat s vašimi zaměstnanci jako jeden tým se stejným zájmem o váš úspěch a zbavíme je činností spojených s facility službami.

Naši lidé

  Náš technicky zručný personál je vyškolen a koučován tak, aby splnil vaše specifické požadavky. Naši lidé sdílejí vaše cíle pro oblast vysokého výkonu, kvality a excelence.

 Naši zaměstnanci chápou vaši potřebu servisní kultury, která přináší kvalitní služby všem uživatelům.

Zkušenost kupujícího

  Jsme odhodláni se postarat o to, aby kupující získal vynikající zkušenost a tím podpořit aplikaci vzorce pro zachování věrnosti značce.

 Spolupracujeme s našimi klienty při analýze očekávání kupujících a nastavujeme facility služby tak, abychom vám pomohli realizovat vaši strategii.

Flexibilní řešení

 Stejně jako se vaše podnikání vyvíjí a mění, i my budeme přizpůsobovat naše facility služby, abychom udrželi krok s vašimi novými požadavky, přinášeli inovace aplikující lepší efektivitu, zvýšení kvality, nižší náklady a vytváření hodnoty.