Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu.

 Během dialogu v prvotní fázi obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, obtíže a požadavky na soulad s normami. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby.

 Naším cílem je zajistit řešení, které je svou efektivitou optimální pro vaši nemocnici a které je profesionální a zaměřeno správným směrem.

Jeden tým

 Úzká spolupráce s lékaři, výživovými poradci a dalším nemocničním personálem je nezbytná k porozumění jejich potřebám ve vztahu k podpůrným službám a k možnosti společně vytvořit plán facility služeb. Poskytujeme jednotné kontaktní místo v sídle klienta pro všechny facility služby, takže naši kolegové z nemocničního personálu vnímají naše služby jako snadno dostupné a rychlé. K odstranění jakýchkoli proluk mezi facility týmy jsou využity metody integrace a racionalizace a důraz je kladen na pružnost, rychlost, kvalitu, hospodárnost a potřeby lidí.

Vyškolený a schopný personál

 Týmy skvěle proškolených a samostatných pracovníků, kteří zajišťují všechny služby a mají detailní znalosti ve vztahu ke klientovi, pacientům, návštěvníkům, zdravotnickému personálu a dalším týmům, budovám či majetku. Můžeme se pochlubit vysokou mírou retence zaměstnanců, která nám umožňuje uchovat jejich znalosti a odbornost.

Zajištění compliance

 Robustní systém pro zajištění compliance v oblasti konkrétních norem týkajících se hygieny, úklidu, zdraví a bezpečnosti, kvality a ekologie. Prokázání souladu s těmito normami prostřednictvím systematických kontrol, záznamů a auditů.

Stravování a výživa

 Porozumění možnostem podpory zotavení pacienta prostřednictvím cateringových řešení, která se zaměřují na výživu a pitný režim, atraktivitu jídel, pružné servírovací doby, speciální diety a doplňky stravy. Úzká spolupráce s výživovými poradci při navrhování nejvhodnějšího stravování. Shromažďování zpětné vazby pacientů s cílem zlepšovat nabídku stravy.

Snížení nákladů

 Garance úspor, které povedou ke snížení nákladů. Další úspory realizované v průběhu spolupráce promítnutím osvědčených postupů ISS napříč odvětvími. Hospodárnost a neustálé zlepšování se opírají o naše investice do vývoje a výzkumu, center excelence a znalostních fór.

Optimalizace v nemocnici

 Plánování pracovních postupů se provádí tak, aby všechna zařízení a majetek nemocnice byly využívány optimálně za účelem splnění nároků na péči o pacienta. Pracujeme jako integrovaný řídící tým plánující dodávku služeb tak, aby každé oddělení mohlo fungovat a zároveň účelně využívalo svůj majetek.

Flexibilita a kontrola

 Náš model a fakt, že na služby ve zdravotnictví nenajímáme subdodavatele, nám dávají plnou kontrolu nad celým procesem dodávky a úrovně facility služeb. Náš model je škálovatelný a můžeme naše služby uzpůsobit dle měnících se priorit a potřeb.

Inovacemi k přidané hodnotě

 Zhodnocení globálních investic ISS do inovace a best practice, zvláště prostřednictvím naší metody ‘Cleaning Pathway’, přípravy jídel, údržby budov a kritických systémů.