Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozumění vašim potřebám

Zotavení pacientů

 Facility služby musí podporovat lékaře v jejich snaze poskytovat vynikající zdravotní péči svým pacientům. Každý prvek těchto služeb musí být navržen tak, aby přispěl k zajištění zdraví či zotavení pacienta. V tomto přístupu hrají významnou roli úklidové služby a služby stravování.

Hygiena

 Každý pracovní proces musí být naplánován a realizován s velkým pochopením pro hygienické a bezpečnostní normy a pro normy v oblasti zdravotní péče. Nemocnice je velmi specifickým prostředím, které vyžaduje specifického dodavatele facility služeb, jež uplatňuje odpovídající hygienické normy a kontroly. Metodika úklidových služeb musí spolehlivě splňovat přísné hygienické normy dané pro každou oblast.

Normy a compliance

 Je důležité, aby byly dohodnuty, realizovány, dozorovány a doloženy velmi konkrétní a detailní specifikace. Úklidové služby musí splnit podrobně popsané normy a předpisy, jejichž cílem je zabránění infekci a zvýšení šancí na plné zotavení pacientů. Zdravotní, bezpečnostní a ekologické cíle musí být splněny a doloženy.

Atraktivní stravování


 Catering musí umět nabídnout atraktivní a výživná jídla, která pacienti chtějí jíst, jež poskytují vynikající výživné hodnoty a mají pozitivní vliv na zotavení pacienta. Strava a pitný režim jsou klíčovými faktory pacientova zdraví. Dodavatel cateringu musí úzce spolupracovat s výživovými poradci nemocnice, aby do plánu stravování zahrnuli ta správná jídla.

Integrace týmu

 Pracovníci recepce, vrátnice, bezpečnostní služby, odvozu odpadu a dalších služeb musí být dobře začleněni, aby hladce fungovali jako součást širšího personálu nemocnice. Facility manažeři musí být v kontaktu s nemocničním managementem, aby mohli koordinovat podpůrné služby v rámci celého provozu nemocnice.

Služby pro návštěvníky

 Prostory, kde dochází ke styku s návštěvami nemocnice, musí poskytovat jasné informace a účinnou pomoc tak, aby lidé mohli snadno najít služby nebo místa, která potřebují. Pohyb lidí po budovách nemocnice musí být řízený a efektivní.

Správa budov jako podpora pro lékaře


 Správa a údržba budov musí být ohleduplná vůči ostatnímu nemocničnímu personálu a poskytovat mu podporu. To vyžaduje dobrou spolupráci se zdravotnickým personálem a administrativou a výbornou synchronizaci s rozvrhem činností nemocnice.

Připraveni reagovat

 Facility služby musí být schopnou a spolehlivou součástí pohotovostního systému nemocnice a mít zaměstnance vyškolené a připravené k okamžité reakci. Činnosti nemocnice musí zůstat v chodu za každé situace a facility týmy hrají vůdčí roli při udržení provozuschopnosti.