Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Přínosy pro Vás

Při plnění požadavků klienta se zaměřujeme na poskytování služeb tak, aby přinesly očekávané výsledky a aby na míru optimalizovalo všechny přínosy.

 Naším cílem jsou spolehlivé služby ve vztahu ke všem specifikovaným standardům kvality. Budeme s vámi spolupracovat tak, abychom porozuměli vašim konkrétním požadavkům a určili oblasti, ve kterých vám můžeme pomoci při plnění vašich cílů při léčbě pacientů. Zaměřujeme se na takové výsledky, které posílí vaše dobré jméno a efektivitu vašich zaměstnanců. 
Hlavními přínosy jsou:
    • Vyhovění všem hygienickým a zdravotním normám včetně průkazných testů a záznamů
    • Úspora nákladů v oblasti facility služeb, aby bylo možné jinde posílit rozpočty na léčbu a péči o pacienty
    • Začlenění do managementu nemocnice a týmů zdravotního personálu, aby bylo možné realizovat přístup „jednoho týmu“ s cílem poskytovat vynikající zdravotní péči
    • Inovativní řešení, která zvyšují kvalitu a zároveň snižují náklady
    • Poskytování služeb prostřednictvím plně vyškolených pracovníků při zachování stabilních týmů s hlubokými znalostmi nemocničních procesů a běžného provozu
    • Pružné, rychlé a adekvátní reakce při řešení požadavků, proaktivní přístup a předvídání situací, návrh řešení a ne jen plnění příkazů
    • Efektivní služby údržby budov zajišťující plnou funkčnost všech prostor a provádění příslušných prací bez zbytečných odkladů