Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše hodnoty

Náš etický kodex a naše hodnoty v podnikání poskytují ISS schopnosti porozumět potřebám každého zákazníka. Naše integrace je zaměřena na vaše výrobní programy, je podpořena spolehlivou rutinou, synchronizovanými plány údržby, robustním řízením rizik a proaktivním plánováním.

Naše týmy jsou výborně vyškolené a zaručují stabilitu a kontinuitu. Zaměřujeme se na podporu plnění vašich plánů podnikání a naše hluboké zkušenosti a osvědčená řešení jsou navrženy tak, aby byl dodáván trvale vysoký výkon. Doložení shod je zdokumentováno a plně ovládáno pomocí procesních rámců, dohledových režimů, řízením kvality a udržováním stavu „připraven k auditu“.

Spolupracujeme s vámi, abychom pochopili vaše obchodní potřeby, a spolupracujeme na návrhu toho nejlepšího řešení. Proaktivně vám snižujeme náklady a návrhy úspor jsou řízeny našimi programy inovací a excellence.

Náš přístup k Vašim potřebám

Poskytování služeb 

Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vašim požadavkům, které následně definujeme v detailní specifikaci služeb. Sami budeme monitorovat náš výkon a poskytneme průběžný reporting, abyste měli přehled o úrovni našich služeb.

Pro všechny zaměstnance ISS platí přesné normy a jasně definované cíle. Za naše facility služby přijímáme veškerou zodpovědnost a naším cílem je nejvyšší kvalita.

Podpora pro vaše cíle

Náš servisní plán bude pečlivě sladěn s vaší výrobou a provozními požadavky, se zaměřením služeb na podporu úspěchů vašeho podnikání. Tato kultura bude našim zaměstnancům neustále komunikována, aby ji beze zbytku aplikovali.

Naše dodávání služeb bude flexibilní a pružné, propojené s vašimi výrobními potřebami a změnami.

Naši lidé

Náš dobře proškolený personál bude poskytovat služby, které naplňují vaše očekávání a požadavky na kontroly orgánů statní a hygienické správy. Naši lidé budou sdílet vaše snahy chránit vaši obchodní značku a pomohou zajistit bezpečné a hospodárné prostředí pro vaše zaměstnance a zákazníky.

Naši zaměstnanci rozumí vašim nárokům v oblasti kontroly, hygieny a kvality. 

Dodávání hodnot

Facility služby, dodávané ve vynikající kvalitě, spolu s náklady na facility služby pod kontrolou vám přinesou výjimečnou hodnotu.  Naše investice do inovací a zdokonalování budou využity k proaktivnímu řízení hodnoty a k podpoře vašeho růstu na konkurenčních trzích potravinářského a nápojového průmyslu.