Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu. 

Během dialogu v prvotní fázi obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, obtíže a ambice. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby. Naším cílem je vyvinout a dále vylepšovat řešení, které je svou efektivitou optimální a dostatečně pružné pro vaše podnikání.

 

Dodržování standardů a norem

Úzká spolupráce s provozními týmy na zakázce k pochopení a stanovení požadavků na dodržování předpisů. Detailní zpracování standardů hygieny a sanitace v našich na míru šitých procesních rámcích. Systém řízení kvality, supervize a režimy auditů slouží k udržení a kontrole standardů. Plně kontrolované služby na úklid, bakteriologické testování a vedení evidence na úrovni stavu „připraven k auditu“.

Úspora nákladů

Garantujeme úsporu nákladů. Strategie dalších úspor na základě investic do inovací a efektivity. Využitím našich center excelence, výzkumných a vývojových programů, ISS akademií, znalostních fór, vědců zabývajících se potravinářským průmyslem a odborníků na danou problematiku k řízení účinnosti a sdílením řešení v rámci obchodních činností.

Flexibilita

Integrovaný model ISS nám umožňuje vytvářet synergie a úspory způsobem, jakým jsou služby integrovány a poskytovány. Je to škálovatelný model, který nám umožňuje rozšířit nebo omezit úroveň služeb podle potřeb zákazníka.

Globální dosah

ISS má globální dosah a poskytujeme služby klientům v tomto odvětví ve všech regionech. Naše procesní rámce znamenají zavádění robustních a konzistentních řešení na každou zakázku, abychom dodali harmonizované a excelentní služby.

Transparentnost

Business intelligence řešení ISS s názvem Insight@ISS nabízí průběžně aktualizované přehledy standardů napříč celým portfoliem. Tak se dají využít data o standardech služeb a nákladech, což umožňuje adekvátní rozhodování o službách.

Energetický management

Naše řešení energetického managementu spojuje monitorování úrovní spotřeby zaměřené na oblasti s vysokým využitím a na řešení jak tyto náklady na spotřebu snížit. Spolupracujeme se zákazníky při nastavování cílů na snížení a přesně hlásíme monitorování průběhu a výsledků.

Společenská odpovědnost

Naše programy společenské odpovědnosti jsou sladěny s našimi zákazníky v různých zemích a komunitách, kde působíme. My iniciujeme a podporujeme programy, které posilují místní ekonomiku, ochranu životního prostředí a posilují dobré jméno značky zákazníků.

Přidaná hodnota

Dodáváme hodnotu pomocí inovací, například optimalizací opakovaného použití potravinářského odpadu pro jiné využití a generováním zdroje příjmů pro naše zákazníky. Využíváme plánování aktiv a obchodní případové studie k tomu, aby investiční rozhodnutí odpovídala cílům našich zákazníků. Poskytneme znalosti ISS k podpoře našich zákazníků při aplikaci nových obchodních technik.