Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozumění vašim potřebám

Dodržování standardů a norem

Dobré jméno je ovlivněno dodržováním hygienických norem, které mají vliv na vnímání spotřebitelů. Každé výrobní rozhraní musí splňovat náročné standardy, které jsou předmětem vnější kontroly. Efektivní poskytovatel facility služeb potřebuje začlenit požadavky v souladu se standardizovanými a osvědčenými postupy. 

Snižování nákladů

Trhy potravinářského a nápojového průmyslu jsou vysoce konkurenční a produkty jsou pod neustálým cenovým tlakem. Podpůrné facility služby se musí vejít do rozpočtu výrobních nákladů a přispívat tak k jejich cenové konkurenceschopnosti. Jak se mění trhy, je zapotřebí pružnosti v obchodním modelu, aby bylo možné reagovat na další úspory.

Flexibilita

Protože může nastat okamžitá změna v poptávce po službách, musejí být týmy poskytující facility služby pružné při nastavování úrovně služeb. To vyžaduje úzkou integraci do provozních týmů na zakázce a harmonogramy s přítomností zástupce objektu, aby bylo možné provést okamžité změny.

Jednoduché zabezpečení služeb

Jediné kontaktní místo a odpovědnost za všechny služby bude představovat zmocněný FM manažer na zakázce.

Začlenění se do týmu zákazníka a do provozních týmů kvůli dobré komunikaci a rychlé úpravě služeb. Výrazné zjednodušení a racionalizace dodavatelského řetězce.

Technické inovace

Inovace služeb pro řízení zlepšení, účinnost a snižování nákladů. Schopnost používat inovace k realizaci měřitelných zlepšení úrovně kvality, dodržování standardů a efektivitě. Spolupráce s týmy zákazníka k určení správných inovací, které vytvářejí hodnoty pro daný kontrakt.

Globální dosah

Konsolidace trhu má za následek méně subjektů v segmentu, ale s mnohem většími regionálními a globálními portfolii. Poskytovatel facility služeb musí mít globální dosah dodávat na všech trzích a robustní procesy k harmonizaci poskytování služeb při trvale vysokých standardech napříč všemi regiony.

Energetický management

Energetika je významnou nákladovou položkou a efektivní poskytovatel facility služeb musí nabídnout skutečná řešení pro snížení spotřeby energie. Protože náklady na energie vzrůstají, řešení na snížení spotřeby nemusí být efektivnější při realizace dlouhodobých úspor.

Společenská odpovědnost

Potravinářské a nápojové společnosti jsou důležitým zaměstnavatelem a partnerem v místech a regionech podnikání, kde mají jasné sociální a ekologické závazky. Poskytovatelé služeb se s touto kulturou musí sladit a přispívat tak k lokální ekonomice a odpovědným obchodním praktikám.