Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu. 

 Během prvotní fáze obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, obtíže a ambice. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní, přizpůsobujeme se změnám a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby. Naším cílem je vyvinout a dále vylepšovat řešení, které je svou efektivitou pro vás optimální a také dostatečně pružné.

Integrace

 Zaměřujeme se na podporu vašeho výrobního procesu, optimalizaci hospodárnosti a efektivity nákladů. Podporujeme metodu plánování služeb, rozvojového plánu klienta a aktualizace SLA spojenými manažerskými týmy. Synchronizujeme naše služby se změnovými programy klienta a přizpůsobujeme jim facility řešení.

Flexibilita

 Náš model je pružný a škálovatelný, takže se dá lehce přizpůsobit změnám v potřebách klienta. Rychle upravíme intenzitu služeb a můžeme přidat nebo ubrat facility služby krátce po obdržení požadavku. Naše týmy jsou přizpůsobivé a mohou přidat hodnotu plněním odborných technických zadání, aby podpořili úspěšné dokončení produkce výrobku.

Schopný personál

  Díky kombinaci dovednostního školení, seznámení se s prostředím klienta a s jeho prioritami je náš personál dobře obeznámen s vašimi potřebami v konkrétních lokalitách. Podporujeme univerzálnost, takže naši zaměstnanci umí provádět celou škálu činností a tak zajistit flexibilitu a efektivitu. Dbáme na to, aby náš personál facility služby vlastnil, a aplikujeme řízení výkonu, abychom dosahovali vysoké úrovně našich služeb.

Zdraví, bezpečnost a splnění ekologických norem

  Zavádíme osvědčené systémy řízení zdraví a bezpečnosti při práci a dáváme je do souladu s procesy klienta, abychom zajistili účinná opatření na pracovišti. Posilujeme účinnost těchto systémů neustálou komunikací, standardizovanými postupy, školením, dohledem, záznamy a audity.

Úspora nákladů

 Naše garance úspor přináší jistotu snížení nákladů. O úspory usilujeme prostřednictvím zlepšovacích týmů v lokalitách klienta, aplikací six sigma a využíváním inovací shromážděných ze všech projektů ISS. Náklady jsou pro klienta transparentní díky našemu business intelligence systému Insight@ISS.

Lepší pracovní prostředí

  Podporujeme snahy klienta o přilákání a udržení těch nejlepších zaměstnanců. Spolupracujeme s vašimi zaměstnanci – uživateli služeb, abychom porozuměli jejich prioritám a přizpůsobili jim naše služby. Přinášíme vynikající pracovní prostředí zaváděním lepší organizace pracovních prostor a optimalizací systémů správy budov. Významným zlepšením kvality stravování cílíme na vysokou míru spokojenosti uživatelů.

Výkon

 Cíle, na kterých se dohodneme s klientem, jsou promítnuty do cílů personálu a týmů ISS. K řízení výkonu a vysoké produktivity používáme systém KPI. Průběžně přihlížíme k výsledkům průzkumu spokojenosti klienta a používáme je pro neustálé zlepšování našich služeb. Pro všechny lokality stanovíme úrovně best practice jako standard a monitorujeme je formou benchmarkingu a auditů kvality. Měříme výsledky naší práce, abychom prokázali tvorbu hodnot.

Ino

vace a přidaná hodnota

 Neustálé zlepšování služeb je umožněno díky společným inovačním komisím, centrům excelence, specializovaným odborníkům ISS a investicím do vývoje a výzkumu. Vlivy inovací na kvalitu služeb a úsporu nákladů jsou pozorně sledovány. ISS svým klientům nabízí partnerství pro dlouhodobou tvorbu hodnot.