Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozumění vašim potřebám

Integrace

 Týmy facility služeb integrované s týmy ve výrobě, aby zajistily podporu klíčových výrobních procesů. Spolupráce s vedením výroby jako „jeden tým“ při plánování celého provozu a optimalizaci výsledků. Převzít zodpovědnost za všechny úkoly facility podpory a umožnit tak zaměstnancům klienta soustředit se na výrobu.

Flexibilita

 Schopnost poskytovat celý balík facility služeb, od specialistů úklidu po údržbu budov, bezpečnost, recepci a catering. Zdroje a dovednosti umožňující zareagovat na jakoukoli situaci. Schopnost rychle rozšířit nebo omezit naše služby podle potřeby.

Schopný personál

  Disponujeme vyškoleným personálem se schopnostmi poskytovat vynikající podpůrné služby. Lidé s těmi pravými dovednostmi a přístupem, jimž je možné svěřit celou škálu služeb pro různé lokality s důvěrou, že budou dodány efektivně. Vysoce výkonné týmy, které vždy splňují svá KPI.

Splnění požadavků na zdraví a bezpečnost

  Dodržení všech postupů spojených se zdravím a bezpečností při práci a přispívání k bezpečnosti pracovišť. Přizpůsobení se systémům řízení bezpečnosti na pracovišti včetně komunikace personálu, kontrol a záznamů.

Kontroly plnění ekologických norem

 Vyhovění ekologickým předpisům, zvláště ve vztahu k zodpovědnému řízení odpadového hospodářství. Přispívání ke strategii snížení uhlíkové stopy a detailní reporting ekologických opatření. Dodání řešení pro řízení spotřeby energií, které zajistí snížení nákladů na energie a snížení uhlíkové stopy.

Snížení nákladů

  Snížení nákladů na facility služby jako součást smlouvy. Podpora iniciativ vedoucích k dalším úsporám nákladů v každém roce smluvního vztahu. Spolupráce s výrobními týmy při hledání synergie v oblasti podpůrných služeb, které sníží výrobní náklady. Transparentní obchodní smlouvy a reporting nákladů na služby.

Lepší pracovní prostředí

 Vytvoření vynikajícího pracovního prostředí pro zaměstnance klienta, které bude atraktivní a pomůže udržet vysoce kvalifikované lidi. Nabídka hospodárných řešení vedoucích ke zlepšení facility služeb v jednotlivých lokalitách a zefektivnění využití prostor, aby bylo možné z nich získat co nejvíce.