Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Náš přístup k Vašim potřebám

Poskytování služeb

 Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vašim požadavkům, což definujeme v detailní specifikaci služeb. Sami budeme monitorovat náš výkon a poskytneme průběžný reporting , abyste měli přehled o úrovni našich služeb.

 Pro všechny zaměstnance ISS platí přesné normy kvality a dobu reakce na požadavek, aby jejich práce byla důsledná v každém momentu. Za naše facility služby přijímáme veškerou zodpovědnost a cílem našich zaměstnanců je nejvyšší kvalita.

Podpora pro vaše cíle

 Plány našich služeb budou v úzkém souladu s vašimi obchodními cíli, abychom tak jednoznačně podpořili úspěch vašeho podnikání. Tento přístup bude neustále komunikován zaměstnancům ISS, kteří jej budou plně aplikovat.

 Budeme s vašimi zaměstnanci spolupracovat jako jeden tým se zájmem o váš úspěch a zbavíme je činností spojených s facility službami.

Naši lidé

 Náš technicky zručný personál je vyškolen a koučován tak, aby splnil vaše náročné požadavky. Naši lidé sdílejí vaše cíle pro oblast dovedností, spolehlivosti a důslednosti.

 Naši zaměstnanci rozumí vaší potřebě servisní kultury, která vašim lidem přináší kvalitu.

Splnění požadavků zdraví a bezpečnosti při práci

 Náš robustní systém pro řízení zdraví a bezpečnosti při práci bude sladěn s vašimi interními předpisy a postupy. Budeme se podílet na kontrolách plnění bezpečnostních a ekologických norem, efektivně je řídit a s přesností zaznamenávat.

Flexibilní řešení

 Stejně jako se vaše podnikání vyvíjí a mění, i my budeme přizpůsobovat naše facility služby, abychom udrželi krok s vašimi novými požadavky a poskytovali vám pružnou podporu prostřednictvím flexibilního nákladového modelu.