Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu. 

 Během dialogu v prvotní fázi obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, obtíže a požadavky na compliance. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby.

 Naším cílem je vyvinout a nadále zlepšovat řešení, které je optimální a dostatečně pružné pro vaše podnikání.

Soulad se strategií pro oblast nemovitostí

 Náš přístup ke spolupráci a partnerství spočívá v plném sladění našich služeb s konkrétními strategickými cíli klienta, čemuž je uzpůsobena celá naše servisní organizace, řízení zdrojů i procesní rámce.

Flexibilita

 Náš integrovaný model je plně škálovatelným řešením, které ISS umožňuje rozšířit nebo omezit škálu služeb ve vašich lokalitách, abychom se tak přizpůsobili měnícím se požadavkům. Aplikujeme metody řízení poptávky a disponujeme dostatečným objemem zdrojů umožňujícím jejich flexibilní a hospodárné využití.

Kritická aktiva a compliance

 Naše plány pro režim Integrované kritické infrastruktury počítají s udržením a kontinuitou kritických systémů tak, aby nebyl narušen provoz. Využíváme naší databáze aktiv, ve které registrujeme všechna klientova aktiva, a poté aplikujeme kroky k udržení provozu s cílem snížit náklady a zároveň zvýšit výkon a hodnotu.

Globální dosah

 ISS operuje ve všech regionech. Náš plně integrovaný model poskytování služeb nám umožňuje dodávat naše služby v plné šíři pokrývající všechny aktivity správy majetku. Náš Systém provozních procesů nám dovoluje bleskově najet na vysoce výkonné a důsledné řešení, které v sobě slaďuje servisní normy a kvalitu.

Ochrana obchodní značky

 Používáme robustní procesy řízení rizik, které zahrnují požadavky na soulad s normami a doložení tohoto souladu revizními záznamy. Ty se dále opírají o plány na eliminaci nesouladu, jejichž účelem je rychlá identifikace a náprava nesouladu s normami přinášející trvalé řešení.

Úspora nákladů

 Úspora nákladů je realizována již od prvního dne plnění smlouvy. Díky naší efektivitě a týmovým synergiím, opírajícím se o náš program inovací, dochází k neustálému tlaku na realizaci úspor i v dalším průběhu plnění smlouvy.

Úspora energií

 Naše inovativní řešení spočívá v monitorování spotřeby energií a zaměřuje se na ty oblasti, kde dochází k vysoké spotřebě, a uplatňuje opatření vedoucí k hospodárnějšímu využití energií a tím snížení nákladů. Tento přístup se opírá o metodu případové studie, při které se hodnotí investiční projekty s cílem stanovit následný ‘spend to save’(investovat, abychom ušetřili) projekt a také ROI.

Transparentnost

 Business intelligence řešení ISS s názvem Insight@ISS nabízí průběžně aktualizované přehledy standardů napříč celým portfoliem. Tak se dají využít data o standardech služeb a nákladech, což umožňuje adekvátní rozhodování o službách.

Slaďování

 Služby ISS plně zefektivňují dodavatelský řetězec a vytvářejí jednotnou styčnou plochu mezi klientem a ISS pro oblast facility. To má za výsledek snížení nákladů na facility a umožňuje klientovi realizovat vedlejší úspory a další zefektivnění svého podnikání.

Vlastní podnikání

 Stáváme se vlastníky všech záležitostí spojených s facility a poskytujeme prvotřídní služby s důrazem na podporu klientova provozu a efektivitu jeho zaměstnanců. Uvolňujeme vaše lidské zdroje, aby se mohly soustředit na váš hlavní předmět podnikání.

Vysoká úroveň služeb

 ISS investuje do inovací prostřednictvím svých center excelence, expertních pracovníků, fór pro sdílení poznatků, ISS Academií a inovativních programů. U každého klienta hledáme best practice, abychom nalezli cestu, jak tyto postupy uplatnit i u dalších klientů s cílem přidat hodnotu a zajistit vysokou úroveň našich služeb.