Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozuměním Vašim potřebám

Strategie ve vztahu k nemovitostem

 
 V době rychlých změn je nezbytné, abychom se jako poskytovatelé facility služeb zapojili do změn v podnikání klienta a uměli nacházet ta správná pružná řešení, kterými bychom proces změny podpořili. Tento přístup má svůj počátek v plném sladění facility služeb s klientovou strategií a obchodními cíli ve vztahu k jeho nemovitostem.

Kritická aktiva

 Obchodní aktivity klienta probíhají prakticky ve všech jeho budovách, což z nich činí kritické aktivum. Poskytovatel facility služeb tak musí služby v daných lokalitách vlastnit a řídit příslušné riziko, aby zajistil kontinuitu klientova podnikání.

Globální dosah a sladění služeb

 Mnozí klienti hledají globální nebo regionální řešení ve formě facility služeb jednotných a sladěných v rámci rozsáhlého území. Dodavatelé tak musí disponovat příslušnými zdroji, aby mohli zajistit služby ve všech regionech včetně rozvojových trhů.

Ochrana obchodní značky

 Dobré jméno je třeba chránit a dále posilovat a zároveň zajistit dodržování legislativy dané země a splnění očekávání veřejnosti. To zahrnuje sladění hodnot a norem a programů společenské zodpovědnosti.

Úspora nákladů

 Při zvažování strategií outsourcingu je úspora nákladů jedním z ústředních témat a dodavatelé musí představit takové modely služeb, které úspory garantují. Klienti tak běžně očekávají transparentnost nákladů, cen a výkonnostních úrovní. Klienti potřebují mít přehled o tom, jak jsou řízeny náklady, aby mohli provádět rozhodnutí vedoucí k dalším úsporám během trvání smluvního vztahu.

Úspora energií

 Zvyšování cen energií je v současnosti hlavní příčinou nárůstu přímých nákladů, takže dodavatelé facility služeb musí nabídnout účinné řešení snižující spotřebu energií a tím i nákladů. Je to klíčová oblast úspor především u klientů, kteří hledají jak rychlá opatření znamenající úspory, tak i dlouhodobější programy přinášející trvalá řešení.

Zefektivnění

 Výsledkem outsourcingu musí být racionalizace složitých dodavatelských řetězců a úrovní řízení s cílem snížit náklady, usnadnit přístup klienta ke službám a urychlit jejich dodání. Jasným očekáváním v tomto směru jsou jednotné kontaktní místo, zefektivněné procesy dodávky služeb, jasně vymezené zodpovědnosti a jasně definovaná očekávání.

Orientace na vlastní podnikání

 Naprosto základním aspektem je zbavení zaměstnanců klienta všech povinností ve vztahu k facility managementu a jejich uvolněním pro klientova hlavní aktivity.  Je třeba, aby podpůrné služby byly v plné zodpovědnosti schopného, spolehlivého a důvěryhodného partnera, a aby se uživatelé služeb mohli plně věnovat vlastním klientům a strategiím rozvoje firmy.

Odbornost v oblasti facility

 Dodavatel facility služeb musí být schopen nabídnout prokazatelné zkušenosti a vynikající výsledky v oblasti facility a schopnost neustálé inovace, která zajistí udržitelnou efektivitu, kvalitu a hospodárnost. Tyto zkušenosti musí jít ruku v ruce s pružností a flexibilitou při rychlé adaptaci na změny v obchodní strategii a portfoliích aktiv.