Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Přínosy pro Vás

Při plnění požadavků klienta se zaměřujeme na poskytování služeb tak, aby přinesly očekávané výsledky a aby naše řešení na míru optimalizovalo všechny přínosy.

 Naší ctižádostí je dosáhnout cílů ještě lepších, než jaké byly původně stanoveny. Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vaší obchodní strategii a určili oblasti, ve kterých vám umíme pomoci dosáhnout vašich cílů ve vztahu k novým trhům, růstu a racionalizaci. Zaměřujeme se na výsledky, jež posílí vaši obchodní značku, vaše podnikání a efektivitu vašich zaměstnanců.

Hlavními přínosy jsou:
    • Provozní plán budov včetně úkolů a cílů přímo daných obchodní strategií a cíli klienta
    • Standardy služeb sladěné napříč velkými globálními nebo regionálními portfolii
    • Informace pro management s cílem poskytnout přehled o službách, spokojenosti uživatelů a nákladech spolu s benchmarkingem ovlivňujícím rozhodování
    • Identifikace a efektivní řízení rizik s cílem zajistit kontinuitu podnikání a chránit obchodní značku klienta
    • Garance úspor realizovaných v průběhu poskytování facility služeb
    • Jednotné kontaktní místo zaručující významné snížení počtu pozic facility v klientově organizaci a realizaci úspor jak na straně organizace klienta, tak v oblasti celkových režijních nákladů
    • Spokojenost klienta měřená pravidelnými průzkumy a určující další zlepšování služeb
    • Při každé změně portfolia může klient sledovat omezení či naopak navýšení výdajů díky transparentnímu obchodnímu modelu