Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Prokázání úrovně kvality služeb

ISS je společností orientovanou na výsledek a věříme, že naši klienti si přejí vidět měřitelný výkon ve smyslu zvyšování kvality, snižování nákladů, vyšší spokojenosti uživatelů a maximální hodnoty.

 Dbáme o to, aby naše cíle, reportovaná data a KPI byly v souladu s cíli klienta, aby dosažené výsledky měly zároveň pozitivní dopad na vaše podnikání. Naším cílem je podporovat vás při tvorbě hodnot tak, že vám dodáme optimální facility služby, jejichž hnací silou je náš vlastní monitoring kvality a naše další iniciativy v oblasti spolupráce s klientem.

    • Dosažení strategických, taktických a provozních cílů KPI je zaznamenáváno a reportováno v zájmu účinného řízení. Průběžně dodáváme aktuální informace o úrovni služeb a nákladů shromážděné ze všech lokalit, aby měl klient dostatek podkladů pro svá rozhodnutí.
    • Zprostředkováváme detailní přehled ve formě záznamů a reportingu snížení nákladů celého životního cyklu jako výsledek aplikace údržby zacílené na podnikání.
    • Výstupy ze změnových a investičních projektů zahrnují zmíněný reporting úspor v celkovém portfoliu nákladů.
    • Naše řešení v oblasti úspor energií obsahuje podrobnou analýzu a reporting nákladů na energie a dosažených úspor.
    • Náš vlastní monitoring stavu compliance zahrnuje reporting oproti klíčovým legislativním požadavkům a zprávám interního auditu.
    • Plány pro eliminaci nesouladu jsou sestaveny tak, aby zvyšovaly standardy v určených lokalitách, přičemž pokrok v této oblasti je systematicky reportován managementu klienta.
    • Rychlé rozšíření či omezení rozsahu služeb a úprava úrovní služeb a nákladů