Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Naše řešení

Jako partner se každému klientovi snažíme navrhnout a dodat to nejvhodnější řešení a vždy k němu přistupujeme jako k novému a unikátnímu projektu. 

 Během dialogu v prvotní fázi obchodu jsme v úzkém kontaktu s klientem a bedlivě nasloucháme, když nám popisují své potřeby, obtíže a plány. Tyto poznatky následně využíváme k vytvoření řešení a při další spolupráci s klientem ve fázi návrhu a implementace. Po celou dobu spolupráce zůstáváme flexibilní, přizpůsobujeme se změnám a upravujeme naše služby na základě klientovy zpětné vazby.

 Naším cílem je vyvinout a nadále zlepšovat řešení, které je pro vaše podnikání svou efektivitou optimální a dostatečně pružné.

 

Flexibilita

 Náš integrovaný model facility služeb poskytuje pružnost a kontrolu pomocí samostatných týmů pracovníků ISS. Naše týmy se začlení mezi uživatele v dané lokalitě, aby mohly poskytovat služby zaměřené na provozní potřeby klienta. Umíme rychle rozšiřovat nebo omezovat služby na základě rozhodnutí klienta a změn portfolia.

Snížení nákladů

 Snížení nákladů kombinujeme s řízením poptávky a metodami sdílení zdrojů. To nám umožňuje snížit fixní náklady a poskytnout pružné a hospodárné služby po celou dobu platnosti smlouvy.

Inovace a přidaná hodnota

 Využíváme naše investice do inovace a best practice k neustálému zlepšování služeb a přidání hodnot. Řídíme tak efektivitu, hladkou dodávku služeb, vysokou produktivitu a týmové synergie s cílem řídit kvalitu služeb a generovat další úspory.

Řízení výkonu

 Cíle klienta jsou promítnuty do cílů našich týmů a zaměstnanců. Sami monitorujeme náš výkon a poskytujeme klientovi průběžný reporting, přehled a transparentnost ve vztahu k úrovni služeb a nákladům. Tento monitoring realizujeme pomocí našeho business inteligence systému Insight@ISS, který manažerům klienta zpřístupňuje informace o našich službách.

Důvěrnost a bezpečnost

 Naše bezpečnostní protokoly a postupy jsou sladěny se směrnicemi klienta. Zavádíme rozsáhlé kontroly, na které dohlížíme, jež auditujeme a prosazujeme.

Partnerství

 Přístup ISS spočívá v dokonalých službách a zapojení uživatelů majetku, to vše za podpory tréninku zaměstnanců a velmi vysokou mírou jejich retence. Prosazujeme kontinuitu v orientaci na klienta, znalosti portfolia a vysokých hodnot úrovně spokojenosti klienta. S klienty vytváříme partnerství za účelem řízení služeb a zodpovědnosti.

Řešení pro správu majetku a partnerství veřejného a soukromého sektoru

 ISS prokazatelně disponuje zdroji, se kterými může řídit partnerství privátního a soukromého sektoru (PPP) vedoucí k vytvoření zcela nových strategií ve správě majetku. Naše zkušenosti, odbornost, obchodní dovednosti, finanční možnosti a zdroje jsou klíčovými prvky pro partnerská konsorcia, která poskytují služby financovaných řešení pro správu majetku.