Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Porozumění Vašim potřebám

Flexibilita a zdroje

 Někteří klienti od nás poptávají pouze jednu konkrétní službu, zatímco jiní chtějí škálu integrovaných facility služeb. Jiní klienti potřebují nové strategické řešení pro svůj majetek. Tato široká škála potřeb vyžaduje dodavatele, který je flexibilní, má odpovídající zdroje a vizi.

Snížení nákladů

 Snížení nákladů je kritickou záležitostí pro klienty, kteří jsou povinni prokázat, že nakupují kvalitní služby za co nejnižší ceny. Při rozpočtových omezeních se jistota plynoucí z pevných cen stává důležitou a pokračující finanční omezení vyžadují generování dalších úspor.

Důvěrnost a bezpečnost

 Bezpečnost a řízení rizik jsou nezbytné pro ochranu citlivých informací o občanech a k zajištění kontinuity veřejných služeb za všech podmínek. Pružnost služeb a objem zdrojů jsou klíčovými vlastnostmi spolehlivého partnera.

Hospodárnost

 Spolehlivé služby dodávané osvědčenými metodami jsou důležité, ale neméně důležitá je efektivita a hospodárnost eliminující duplikování nebo mrhání zdroji, což zlepšuje kvalitu služeb a zároveň snižuje náklady.

Služby pro různorodá portfolia

 Mnozí klienti vlastní rozsáhlé portfolio majetku, které zahrnuje různé typy budov a různorodé skupiny uživatelů. Poskytovatel facility služeb musí disponovat zdroji, přítomností v dané lokalitě a dostatkem zkušeností s poskytováním správné úrovně služeb pro každou z lokalit, aby dosáhl optimálního využití majetku jeho uživateli.

Životní cyklus majetku a jeho využití

 Životní cykly je třeba optimalizovat za účelem snížení provozních nákladů a získání co nejlepší hodnoty z veřejného majetku. To zahrnuje řešení pro efektivní využití prostoru a možnosti, jak zmenšit majetkové portfolio, omezit náklady na nemovitosti a vygenerovat kapitálové příjmy.

Vztah

 Dobré kontakty s uživateli majetku ve všech lokalitách jsou nezbytné a vycházejí z porozumění jejich potřebě podpůrných služeb a oddanosti hodnotám službě veřejnosti. Uživatelé majetku potřebují služby, které jsou snadno dostupné a jejich poskytovatelé při řešení problémů reagují rychle.

Strategická partnerství

 Někteří klienti mohou potřebovat zcela nové řešení pro svůj majetek včetně partnerského konsorcia, které by pro klienta navrhlo, vybudovalo a obsluhovalo nově postavené budovy za přijatelných finančních podmínek. Takové řešení vyžaduje stálého partnera s odpovídajícími zdroji a schopnostmi, který je připraven podílet se na riziku i zisku.