Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Přínosy pro Vás

Při plnění požadavků klienta se zaměřujeme na poskytování služeb tak, aby přinesly očekávané výsledky a aby naše řešení na míru optimalizovalo všechny přínosy.

 Naší ctižádostí je dosáhnout cílů ještě lepších, než jaké byly původně stanoveny. Budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vašim provozním nárokům a určili oblasti, ve kterých vám umíme pomoci dosáhnout vašich cílů ve vztahu k veřejným službám, efektivitě a hodnotě. Zaměřujeme se na výsledky, které podpoří vaše aktivity a efektivitu vašich zaměstnanců.

Mezi hlavní přínosy patří:
    • Snížení nákladů podporující rozpočtová omezení klienta a prokázání poměru hodnota - cena
    • Partner pro facility služby, který převezme zodpovědnost za všechny záležitosti facility a který disponuje zdroji umožňujícími poskytování facility služeb reagujících na široké spektrum různých požadavků
    • Stabilní partner dodávající spolehlivé, kvalitní služby, na něž se uživatelé mohou spolehnout
    • Zkušený tým, který zná uživatele majetku a je připraven podporovat jejich činnost
    • Rychlé reakce při nehodách a nových požadavcích za současného zajištění každodenního provozu
    • Splnění výkonnostních norem a specifikací, přidání hodnoty poskytovaným službám a využití zkušeností uživatelů
    • Technická odbornost spolu s investicemi do inovace. Stálá snaha o úspory a kvalitu cestou neustálého zlepšování
    • Optimalizace využití majetku a prostor. Využití technické odbornosti a promítnutí postupů osvědčených v jiných sektorech s cílem snížit náklady a dodání více služeb za méně peněz
    • Flexibilita v přizpůsobování služeb a nákladů změnám klientova portfolia, to vše prostřednictvím modelu s transparentními náklady
    • Zefektivnění služeb a jednotné kontaktní místo umožňující zmenšení týmu obsluhy klienta a tím snížení režijních nákladů
    • Zdroje a zkušenosti potřebné k dlouhodobému partnerství v oblasti strategického řešení facility