Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Přístup k Vašim potřebám

Služby

 Uděláme vše pro to, abychom pochopili, které služby potřebujete, což definujeme ve vzájemně dohodnuté specifikaci výstupu. Vytvoříme vám na míru efektivní model reagující na všechny vaše požadavky a budeme sami monitorovat úroveň našich služeb. Průběžný reporting vám umožní získat kompletní přehled o našich službách.

 Pro všechny zaměstnance ISS platí přesné normy a cíle, aby jejich práce byla důsledná v každém momentu. Za naše facility služby přijímáme veškerou zodpovědnost a naším cílem je nejvyšší kvalita.

Podpora pro vaše cíle

 Plány služeb jsou vytvořeny v souladu s vašimi cíli, aby byly naše facility služby plně zaměřeny na podporu činností vaší organizace. Tato kultura je aplikována zaměstnanci ISS, kteří pro vás pracují.

 Jako váš partner jsme zastánci sdíleného řízení facility služeb určovaných vašimi potřebami a cíli.

Lidský potenciál

 Náš kvalitně vyškolený personál dodává služby, které splňují vaše očekávání a očekávání vašich občanů. Budou se snažit chránit vaše dobré jméno a zlepšovat váš veřejný obraz.

 Zaměstnanci ISS rozumí vašim požadavkům na korektní jednání, adekvátní reakce, pořádek a disciplínu, jež služby veřejnosti vyžadují. Naše kultura bude v souladu s vašimi hodnotami.

Dodání optimální hodnoty

 Úspora nákladů a zlepšení kvality služeb vám přinesou výjimečnou hodnotu ve formě facility služeb.

 Náš model služeb bude navržen tak, aby optimalizoval úrovně kvality služeb. Naše investice do inovace a zdokonalování budou využity k proaktivnímu řízení hodnoty po celou dobu trvání našeho partnerství.

Řešení pro služby a aktiva

 Dodáme vám služby a řešení, která jsou vhodná pro vaši organizaci, od jednotlivých efektivně poskytovaných služeb až po kompletní integrované facility služby nebo zcela nové partnerství pro správu majetku.

 Disponujeme zdroji a zkušenostmi dostatečnými na to, abychom se mohli stát vaším partnerem v kterékoli fázi transformace.