Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Vaše odvětví

Prokázání úrovně kvality služeb

ISS je společností orientovanou na výsledky a věříme, že klient si přeje vidět měřitelný výkon ve smyslu zlepšování kvality, compliance, snižování nákladů, vysoká míra spokojenosti uživatelů a maximální hodnota.

 ISS je společností orientovanou na výsledky a věříme, že klient si přeje vidět měřitelný výkon ve smyslu zlepšování kvality, compliance, snižování nákladů, vysoká míra spokojenosti uživatelů a maximální hodnota. Dbáme o to, aby naše cíle, reportovaná data a KPI byly v souladu s cíli klienta, aby dosažené výsledky měly zároveň pozitivní dopad na vaše aktivity.

Naším cílem je podpořit vaše služby pro občany dodáním optimální hodnoty prostřednictvím facility služeb, jejichž kvalitu budeme sami monitorovat a vyvíjet další iniciativy v zájmu rozvoje spolupráce s klientem.
    • Reporting úrovně služeb je založen na dohodnutých KPI a zobrazován pomocí systému Insight@ISS
    • Sdílené řízení slaďuje cíle ISS s cíli klienta a tak zajišťuje zodpovědnost
    • Plány úspor přináší snížení nákladů. Inovativní řešení jsou zaměřena na zvyšování efektivity s cílem přinést stálé snížení nákladů a lepší služby
    • Poskytujeme klientům případové studie, pomocí kterých vyhodnocujeme jednotlivé scénáře zefektivnění portfolia, návratnosti investic, efektivity využití prostor a další úspory
    • Jsme vůdčím partnerem v oblasti facility služeb pro stěžejní projekty PPP, které mění a modernizují portfolia klientů cestou realizace projektů výstavby nových budov za přijatelné ceny