Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Naše služby

Energetický management

Energetický management / Technická správa budov - ISS

Každá společnost má zájem mít svou energetiku pod kontrolou a to hlavně z důvodů snížení svých nákladů, snížení emisí oxidu uhličitého, zlepšení jejího vnímání v očích veřejnosti anebo snížení dopadů na životní prostředí.
V ISS jsme připraveni s vámi úzce spolupracovat na vývoji a následné implementaci těch nejlepších řešení do vašich pracovních procesů.
Převezmeme odpovědnost za spotřeby energií ve vašich budovách. Budeme analyzovat všechny oblasti ve vašem podnikání a na základě výsledků vytvoříme integrované řešení na míru, které bude zahrnovat všechny aspekty využívání energií. Díky naší zkušenosti z práce s podniky všech typů a velikostí, máme řadu řídících a technologických možností, jak zlepšit účinnost u mnoha typů budov. Jakmile na místě nalezneme řešení, které by přineslo snížení vašich nákladů, tak vám ho pomůžeme kompletně implementovat včetně vyřízení všech souvisejících legislativních úkonů.

Dodání nejlepších řešení :

Jsme schopni vám dodat mnoho služeb, které optimalizují energetický management ve vaší společnosti, jako na příklad:
• Studie energetických úspor je zaměřena na komplexní hodnocení energetického hospodářství zákazníka vyhledání potenciálu možných úspor včetně ekonomického vyhodnocení a nalezení optimální úsporné varianty.
• Energetický audit dle zákona č. 406/2000
• Energetický posudek dle zákona č. 406/2000
• Posouzení záměru
• Naše firma Vám vypracuje průkaz energetické náročnosti budov (PENB), který bude zhotoven dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (platná od 1.4.2013) nebo energetický štítek budov zpracovaný dle ČSN 730540-2.
• Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena poslaneckou sněmovnou v záři 2012, bude nutnost mít od 1. ledna 2013 zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem  prodeje nebo nákupu. Průkaz informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok). V celkové spotřebě je zahrnuta nejen spotřeba energie na vytápění objektu (podle čehož byly budovy hodnoceny doposud), ale i za chlazení, přípravu teplé vody, vzduchotechniku, osvětlení a provoz zařízení zajišťující chod jednotlivých systémů.

• Analýza sítí analyzátorem elspec g3500

- Přístrojem Elspec G3500 je možné provádět analýzu zejména v těchto oblastech:
     Průběhy činných a jalových proudů, napětí a výkonů v reálném čase
     Měření fázorů
     Měření rušivých harmonických kmitočtů
     Napěťová nesymetrie, poklesy a překmity měřených veličin
     Flickering
     Stabilita sítě
     Kvalita kompenzace účiníku

• Průzkum termokamerou

 - kontrola rozvaděčů a rozvodů bez nutnosti odstávky provozu
 (možnost snížení pojistného na provozní rizika, předcházení závažným poruchám a hmotným škodám)
- kontrola zateplení a úniků tepla z fasád a oken 
• Inspekce klimatizačních systémů
• Kontrola kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie
• Optimální nastavení technického zařízení budov (VZT, Klima,MaR,atd.), zaregulování systému