Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Naše služby

Naše služby / A WORLD OF SERVICE - ISS

Řešení a míru

 
Řešení služeb na míru, poskytované se silou lidského přístupu

Díky koordinaci a excelenci rozličných pracovních činností, silným procesům v řízení lidí a integrovaným systémům dodání služby; je společnost ISS přínosem pro své zákazníky a umožňuje jim, aby se díky plnému využití potenciálu outsourcingu, mohli zaměřit na jejich hlavní činnosti.

Co nabízíme

Máme více než stoleté zkušenosti z více než 50 zemích po celém světě. A různé firmy mají všude ve světě různé potřeby – tento princip samozřejmě platí také pro facility management. Některé firmy chtějí mimo svou hlavní činnost řešení všech ostatních činností subdodavatelsky, jiné mají menší nároky.
Společnost ISS dodává celou řadu samostatně prováděných služeb, které lze různým způsobem kombinovat podle požadavků zákazníka. Vytváření flexibilních transparentních a individuálních řešení facility managementu na základě vnímavého dialogu se zákazníkem je stěžejní k tomu, abychom nastavili služby podle potřeb dané organizace.

Výhody spolupráce se společností ISS

Přístup společnosti ISS k facility managementu spojuje všechny služby dodávané zákazníkovi do jediného řešení. Díky sdružování služeb jsme schopni snížit nadměrný počet pracovníků a umožnit efektivnější využívání prostředků.
Například kombinací služeb na pracovišti s občasnými službami mimo pracoviště lze optimalizovat efektivitu (např. kontrola energetické spotřeby nebo jednotlivé služby jako catering, plánovaná údržba či bezpečnostní úpravy).  Harmonie vychází z naší schopnosti integrace služeb a optimalizace dodávacích systémů.
 Schopnost integrace a samostatného dodávání služeb, tj. dodávání služeb vlastními zaměstnanci, je základem pro poskytování cenově výhodných pracovních postupů a vysoké kvality služeb.  Pro zákazníka to znamená efektivitu vynaložených nákladů ve firmě a dodržení smlouvy o garantované úrovni služeb podle zákazníkových požadavků. ISS využívá pro řešení  facility managementu integrovaný model, kdy jsou služby dodávány jako komplexní řešení zahrnující pracovníky, postupy a systémy.
 U mezinárodních smluv pak koordinujeme tento přístup s ISS Group, abychom pro jednoho klienta dosáhli optimálních, srovnatelných výsledků ve všech zemích jeho působení.  Spolupráce se společností ISS znamená úpravu subdodavatelského systému na jediný kontaktní bod – jediný poskytovatel služeb se postará o vše potřebné.