Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Oznámení

ISS Facility Services s.r.o. certifikována v Čechách a na Slovensku v systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001

Nedílnou součástí dodávek integrovaných služeb facility managementu společnosti ISS Facility Services v Čechách i na Slovensku jsou služby spojené s úsporným zacházením s energiemi jako jedním z podstatných faktorů podporujících úspěšnost klíčového podnikání našich zákazníků.

Náš dlouhodobý a systematický přístup k efektivnímu hospodaření s energií jsme 6. června 2016 pečetili certifikací ISS Facility Services s.r.o. dle ČSN EN ISO 50001 Systému managementu hospodaření s energií od společnosti 3 EC International.

Rozsah certifikace:

  • Řízení spotřeb energií instalovaných technických zařízení, na kterých jsou poskytovány služby facility managementu

  • Řízení spotřeb energií v provozovaných a pronajatých prostorách

  • Monitorování a poskytování informací k efektivnímu řízení spotřeb energií provozovaných zařízení zákazníka

potvrzuje zodpovědný přístup ISS Facility Services v oblasti hospodaření s energií počínaje působením ve vlastních či pronajatých objektech, přenesený zákonitě na jednotlivé zákazníky a výkon služeb či provozování jejich objektů a instalovaných technologií.

Další systematické snižování energetické náročnosti objektů a technologií zákazníků je tak podpořeno zavedenými systémy a procesy, pravidelným monitorováním a analýzou shromážděných dat, prováděním korektivních opatření v případě odchylek od definovaného stavu, informováním zákazníků.

Nad rámec již dlouhodobě a standardně dodávaných, zákazníky vyhledávaných služeb jako je provádění Technicko-energetických provozních auditů a posouzení objektů a technologií, Energetických auditů dle legislativních požadavků tak dále rozšiřujeme svoji činnost v oblasti managementu hospodaření s energií o Energetický monitoring a dispečink, přípravu klienta po odborné, procesní a systémové stránce pro ISO 50001 vlastní certifikaci.

Certifikace dle ISO 50001 tak není jen dalším přírůstkem k již existujícím ISO certifikacím, ale je to další krok pro snižování nákladů interních a především zákazníků, snižování dopadů na životní prostředí a doklad image společensky odpovědné organizace, jejíž jednoznačným cílem je dlouhodobě a systematicky pracovat v oblasti energetického managementu svých zákazníků.

ISO