Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Oznámení
464x207_whitebook_futureservicemanagement

Budoucnost managementu služeb a jak se přizpůsobit rychlým změnám

Pátá a poslední kniha ze série ISS vize FM 2020, vydaná ve spolupráci ISS a dánského institutu CIFS (Copenhagen Institute for Future Studies), pojednává o trendech a hlavních faktorech způsobujících revoluci v managementu služeb, jedné z klíčových konkurenčních výhod pro většinu organizací. V knize naleznete model na rozvoj systému dodávání služeb a zaměstnanců zaměřených nejen na vysokou kvalitu služeb a pozitivní zkušenosti příjemců služeb, ale i na vytváření takové servisní kultury, která buduje excelenci služeb.

Konzistentní dodávání kvalitních služeb bude stále obtížnější s tím, jak se trhy více a více propojují. Jednotlivá odvětví se sbližují, a koncoví uživatelé, spolu s lidmi, kteří jim služby poskytují, se musí přizpůsobit novému, integrovanějšímu pracovnímu prostředí. Na základě těchto změn vznikají nové požadavky na koncept služeb, jejich organizování a dodávání, a to především ve facility managementu a v korporátních nemovitostech (CRE – Corporate Real Estate).

Peter Ankerstjerne, ředitel ISS Group marketingu, řekl:

„Spoustu dobrých starých principů týkající se managementu služeb v rámci motivace, školení a rozvoje zaměstnanců stále platí a platit bude. Nicméně díky našemu výzkumu jsme zjistili, že v budoucnu se budeme stále častěji setkávat se zvýšeným zájmem konečných uživatelů služeb o větší využívání moderních technologií, specifických služeb na vyžádání, a jejich nové a rychle se měnící standardy práce.“

Výzkum byl proveden institutem CIFS a společností ISS. Skládá se z meta-studií trendů, jež formují budoucnost managementu služeb s konkrétním zaměřením na facility management (FM). Průzkumu se zúčastnilo 1.495 FM expertů a servisních profesionálů z organizací ISS, CIFS, IFMA a CoreNet Global. Součástí průzkumu byly i workshopy s 12 odborníky FM z řad klientů a expertů v oboru konceptu služeb, technologií a facility managementu.

Závěrem tohoto výzkumu je mj. to, že budoucí facility manažer bude především manažerem zkušeností a změn u příjemců služeb, a úspěšní poskytovatelé FM služeb budou ti, kteří budou odborníky na management služeb a zároveň budou pomáhat vytvářet takové pracovní prostředí, kde budou lidé moci maximálně sdílet své zkušenosti. Kvůli tomu bude potřeba, aby poskytovatelé služeb neustále hledali inovativní řešení, aby budovali silná partnerství s klienty, která budou představovat součást jejich zaměření na rozvoj jasně definovaných servisních strategií, založených na neustále rostoucích potřebách koncových příjemců služeb.  

„ISS vize 2020: Budoucnost managementu služeb“ je pátou a poslední knihou v sérii ISS vize FM 2020. Rozšiřuje řadu čtyř předchozích studií I. ISS vize 2020: Možný vývoj globálního facility managementu (2011), II. Nové způsoby práce: Pracovní prostředí budoucnosti (2013), III. Budoucnost outsourcingu ve veřejném sektoru (2014) a IV: Budoucnost outsourcingu a perspektivy facility managementu (2016).

Knihu si můžete stáhnout v anglickém jazyce zde:

http://www.publications.issworld.com/ISS/External/issworld/White_papers/ISS2020VisionTheFutureofServiceManagement/