Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Oznámení
464x207_Q22016

ISS úspěšně prošla ISO re-certifikací

S potěšením oznamujeme, že společnost ISS úspěšně prošla re-certifikací ISO dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 50001:2012 a OHSAS 18001:2007 v České republice i na Slovensku. V rámci pravidelného opakovaného auditu bylo certifikační společností 3EC International, s.r.o. konstatováno splnění požadavků výše uvedených norem a byly nám vystaveny certifikáty pro nadcházející tříleté období.

Společnost ISS vnímá zavedený integrovaný manažerský systém ne jako pouhý certifikát, ale jako garanci kvality a vysokého standardu služeb pro naše zákazníky. Je to jeden z významných nástrojů managementu společnosti, který přispívá k naplnění naší strategie „Být nejlepším poskytovatelem služeb na světě.“. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli nevyužít přechodného období v plném rozsahu a certifikovat se podle revidovaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 již letos. Od nových ISO norem si slibujeme především:

  • Efektivnější fungování integrovaného manažerského systému - norma je nyní strukturována tak, aby byl systém managementu zcela v souladu se strategií organizace, a je vyváženěji koncipována především pro poskytovatele služeb;

  • Management rizik a příležitostí - nový důraz na analýzu rizik na všech úrovních organizace, na pochopení požadavků zainteresovaných stran, a větší důraz na zapojení zaměstnanců a leadership;

  • Vyšší stupeň integrace - jednotná struktura všech ISO norem (členění do 10 kapitol) – sjednocení přístupu a ulehčení situace společnostem, které mají integrováno více ISO standardů do jednoho;

  • Jasný signál pro naše obchodní partnery – k našemu integrovanému manažerskému systému přistupujeme aktivně a inovativně.