Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost

Bezpečnost a ochrana zdraví

Pro nás, pro poskytovatele facility služeb, jsou lidé srdcem našeho podnikání. Většina z více než 535 tisíc zaměstnanců poskytuje služby v předních liniích u zákazníka. Jsou tím nejcennějším zdrojem podnikání, který máme. Z tohoto důvodu je jejich bezpečnost a ochrana zdraví naší největší prioritou, a zároveň je součástí našich principů podnikání (Leadership Principles).

Snahou je chránit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že „zdravé“ obchodní výsledky jsou dodávány prostřednictvím zdravých lidí a bezpečných procesů. Proto vyžadujeme systematický přístup k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí s cílem dosáhnout neustálého zlepšování kvality a výkonu. ISS řídí bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí stejně jako důležité obchodní činnosti s danými standardy a cíli ke zlepšení, s měřením, vyhodnocováním a reportováním výkonnosti.

ISS Group manuál o Ochraně zdraví, bezpečnosti a životním prostředí (HSE manuál) stanoví rámec, podle kterého musí každá země vypracovat účinné řízení Bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí, aby podpořila naše hodnoty, Kodex zásad a chování, HSE vizi (Vize Bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí) a naše politiky. Cílem je vytvořit jednotný přístup k Bezpečnosti a ochraně zdraví a životního prostředí v rámci ISS Group.

Převážná většina lidí zaměstnaných v ISS uklízí, zajišťuje bezproblémový chod objektů a budov, zajišťuje bezpečnost, připravuje jídlo atd. To je důvod, proč jsou pravidla bezpečnosti tak důležitá. V roce 2010 jsme iniciovali vývoj Bezpečnostních pravidel ISS, které jsou určená ke sjednocení chování při plnění každodenních úkolů. Tato pravidla zahrnují:
• Zákaz nebo ukončení nebezpečné práce
• Povolení k práci
• Isolace elektřiny
• Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči
• Bezpečnost práce ve stísněných prostorech
• Bezpečnost na cestách
• Práce ve výškách
• Housekeeping
• Ruční manipulace
• Práce s chemickými látkami

Práce s chemickými látkami

chemicals  

BOZP: Práce s chemickými látkami

Práce ve výškách

heights  

BOZP: Práce ve výškách

Zákaz nebo ukončení nebezpečné práce

unsafe work  

BOZP: Zákaz nebo ukončení nebezpečné práce

Povolení k práci

permission to work  

BOZP: Povolení k práci

Ruční manipulace

manual handling  

BOZP: Ruční manipulace

Housekeeping

house keeping  

Safety rules: Housekeeping

Izolace elektřiny

Energy isolation  

BOZP: Izolace elektřiny

Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

electrical  

BOZP: Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Bezpečnost na cestách

driving safely  

BOZP: Bezpečnost na cestách

Bezpečnost práce ve stísněných prostorech

confined space  

BOZP: Bezpečnost práce ve stísněných prostorech