Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost

Kampaně

Hlavní strategií společnosti ISS je naplnění Vize 100, tzn.

1 Chceme být číslo 1 v našem oboru a uznávaný lídr ve způsobu, jakým dodáváme služby s ohledem na zdraví, bezpečnost a životní prostředí;

0 Na našich pracovištích pracujeme s 0 smrtelnými úrazy;

0 Máme 0 vážných incidentů a pracovních úrazů na našich pracovištích.

 

Klíčovým předpokladem pro naplnění této naší strategie je vyvolat zájem zaměstnanců a motivovat je, aby nebyli lhostejní k vlastnímu zdraví a bezpečnosti, ani ke zdraví a bezpečnosti svých kolegů. Významným podpůrným nástrojem je každoroční globální bezpečnostní kampaň „Drive to 100“ neboli „Cesta ke 100 % bezpečnosti“. Tato kampaň započala již v roce 2011 a třikrát ročně seznamuje formou letáčků pracovníky s tématy z oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu. Analýzou celosvětově zaznamenaných incidentů a skoronehod v předcházejících letech se určují konkrétní témata kampaně „Drive to 100“ na každý rok. 

Letáčky zobrazují jednotlivé rizikové činnosti formou jednoduchých piktogramů, které nevyžadují žádné další speciální vysvětlení. Co u nás děláme pro zdárnou realizaci kampaně?

 • Zajišťujeme, aby propagační letáčky byly distribuovány v dostatečném množství, zejména všem pracovníkům provozu.

 • Do realizace kampaně zainteresujeme management ISS na všech úrovních.

 • Vysvětlujeme řádně každému zaměstnanci poslání kampaně tak, aby se cítil její nedílnou součástí.

 • Aktivně propagujeme kampaň prostřednictvím intranetu, ISS Magazínu a meetingů.

V roce 2015 se bezpečnostní kampaň „Drive to 100“ zaměřila na následující témata:

1. vlna kampaně

 • bezpečné řízení

 • práce s elektrickými zařízeními

 • práce ve výškách

 • uklouznutí, zakopnutí, pády

2. vlna kampaně

 • správná pracovní pozice

 • vyvážený životní styl

 • správné používání přidělených OOPP

 • dodržování hygieny rukou

3. vlna kampaně bude již tradičně patřit environmentálním  tématům

 • šetření vodou

 • recyklace

 • šetření elektrickou energií