Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost

Životní prostředí

Naše environmentální politika je vyjádřena v našem Kodexu chování: ISS se zavázala neustále snižovat negativní vliv našich činností na životní prostředí.

Hlavní dopady činností ISS na životní prostředí souvisejí s našimi úklidovými službami a spočívají v používání chemikálií, jakož i ve spotřebě vody a elektrické energie. Používáme-li při svých činnostech a cestování automobily, přispíváme také k emisím CO2.

Obecně lze říci, že existují dva způsoby, jimiž ISS může ovlivnit míru dopadu svých činností na ŽP: navržením vhodných procesů a používaného vybavení a prostřednictvím portfolia služeb, které svým zákazníkům nabízíme. 

V rámci skupinového akčního plánu pro BOZP, ochranu životního prostředí a společenskou odpovědnost jsme v roce 2011 rozběhli environmentální kampaň, zaměřenou na zvýšení povědomí o našem dopadu na životní prostředí a o tom, jaké bychom všichni mohli podniknout kroky k jeho omezení. V rámci pilotního projektu budeme také zkoumat možnosti dalšího snižování spotřeby elektrické energie v našem ústředí. V současné době pracujeme spolu s externím partnerem na vyhledávání projektů, které by vedly k energetickým úsporám a snížení spotřeby. 

Více o environmentální kampani najdete zde