Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost

Boj proti korupci

Korupční a úplatkářské praktiky jsou nezákonné, trestné a nežádoucí pro firmy, instituce i vlády a ve svém důsledku poškozují všechny společnosti i jednotlivce. Vlády a organizace na celém světě si tuto skutečnost již několik desítek let uvědomují a korupce je tudíž ve většině jurisdikcí trestným činem.

V roce 2010 jsme v souladu s narůstajícím celosvětovým zaměřením na potírání nečistých podnikatelských praktik svou protikorupční práci posílili. K přezkoumání našich dosavadních základních pravidel nás přimělo zejména intenzivnější prosazování antikorupčních předpisů, v neposlední řadě vládou Spojených států na základě amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách, jakož i schválení nového protiúplatkářského zákona ve Spojeném království.

Naším prvním krokem bylo poskytnutí souboru antikorupčních pokynů v rámci ISS Way. V listopadu jsme vydali protikorupční politiku, která přinesla nové požadavky na dodržování etických a právních pravidel (compliance) ze strany národních manažerů.

V průběhu roku 2010 se právní oddělení skupiny obrátilo na všechny regionální a národní manažery s prosbou o náležité vysvětlení důsledků této nové politiky a zdůraznění jejího významu ve spojení s našimi pokyny týkajícími se hospodářské soutěže, které byly aktualizovány v roce 2008. V roce 2009 absolvovalo toto školení 493 zaměstnanců. Byla připravena a zahájena e-learningová školení a programy compliance. Školící program byl povinný pro všechny vrcholné manažery napříč celou skupinou a v budoucnu hodláme rozšířit toto školení i na další vedoucí pracovníky.