Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost

Náš přístup ke společenské odpovědnosti

ISS ovlivňuje životy mnoha lidí zajištěním zaměstnání, možností dalšího vzdělávání a karierního růstu, stejně tak i vytvořením zdravého a bezpečného pracovního prostředí milionům zaměstnanců a zákazníků, službami, které poskytuje. 
Uvědomujeme si, že naše dlouhodobě udržitelné obchodní úspěchy závisí na vysoké úrovni společenské odpovědnosti, na tom jak čelíme globálním výzvám, jako je ničení přírodního prostředí, chudoba, negramotnost, nedostatek vody a urbanizace. Toto jsou oblasti, kde ISS může přispívat a přispívá k jejich řešení.

Přijali jsme zásady přístupu založené na společenské odpovědnosti (CR) a přispěli tak k udržitelnému rozvoji, tak jak jej definuje mezinárodní společenství. Tento přístup založený na zásadách efektivně integruje všeobecně platné principy způsobem, kterým řídíme naše podnikání. Je to základ, který je zakotven v našich hodnotách, našem Kodexu zásad a chování, naší strategii, v The ISS Way a v Principech podnikání (Leadership Principles).

ISS se jako člen a signatář United Nations Global Compact (UNGC) zavázalo dodržovat principy této organizace už od jejího založení v roce 1999. V souladu s jejími členskými předpisy jsme sjednotili naší strategii a obchodní činnosti s deseti zásadami týkajícími se lidských práv, pracovního práva, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.