Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost
cr policy

Politika společenské odpovědnosti

Firemní politika společenské odpovědnosti byla schválena správní radou dne 1. března 2011.

1. Úvod

Jako globální společnost a jeden z největších soukromých zaměstnavatelů na světě s více než 500 000 zaměstnanci, obsluhujícími 200 000 zákazníků ve více než 50 zemích, ovlivňuje ISS životy mnoha lidí a má významné vazby na různé společnosti po celém světě. Dlouhodobě udržitelný úspěch našeho podnikání tudíž závisí na vysoké úrovni společenské odpovědnosti.

2. Náš závazek

Již při vzniku iniciativy OSN Global Compact (UNGC) v roce 1999 přijala ISS významný závazek jako její signatář a podporovatel. V souladu s jejími členskými předpisy jsme se zavázali uvést svou strategii a podnikatelské činnosti do souladu s deseti zásadami Global Compactu, týkajícími se lidských práv, pracovních práv, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. ISS respektuje, podporuje a prosazuje lidská práva, uvedená v deklaraci lidských práv OSN a hlavních úmluvách Mezinárodní organizace práce.

3. Náš přístup ke společenské odpovědnosti

Náš závazek ke společenské odpovědnosti a s ním související zásady jsou pevně zakotveny v:
    • našich hodnotách ISS   
    • našem Kodexu chování (též zde)
    • naší podnikové strategii „The ISS Way“

4. Společenská odpovědnost v ISS

V ISS je společenská odpovědnost spojena s naším závazkem přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a odpovědným podnikatelským praktikám prostřednictvím:
Pracovní & lidská práva
    • poskytování příležitostí ke vstupu na trh práce 
    • spolupráce s našimi zaměstnanci, místní komunitou (obcí) a společností obecně na zlepšování života zaměstnanců takovým způsobem, který podporuje udržitelný rozvoj a naše podnikání 
    • zajišťování spravedlivého a rovného zacházení a vyloučení jakékoli diskriminace či obtěžování 
    • respektování práva zaměstnance na kolektivní vyjednávání a jeho práva na vstup do odborových svazů 
    • podpory zavádění minimálních mezd a dodržování předpisů týkajících se pracovní doby
Nevyužíváme dětskou práci ani práci nucenou či povinnou.
Bezpečnost a ochrana zdraví & životního prostředí
    • poskytování vhodných pracovních podmínek včetně bezpečného pracovního prostředí pro všechny naše zaměstnance 
    • řízení našich podnikatelských činností způsobem odpovědným k životnímu prostředí.
Etika podnikání
    • provozování podnikatelské činnosti v souladu se zákony
    • soutěžení o zakázky za spravedlivých podmínek a výhradně na základě kvality našich služeb 
    • potírání korupce a úplatkářství 
    • provádění našich činností v souladu se zásadami dobré správy a řízení podniku 
    • zajištění zohledňování společenských, environmentálních a etických závazků ISS při jednáních se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými osobami.