Prosím vyberte region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Společenská odpovědnost

Partneři

Vytváření odpovědných, prospěšných partnerství s našimi zákazníky, dodavateli a zaměstnanci je nedílnou součástí způsobu našeho podnikání.  ISS navazuje vztahy s mnoha zainteresovanými osobami a při dostatečné míře společných zájmů, chuti dosáhnout společného cíle či vzájemně se doplňujících dovednostech se tyto vztahy mohou změnit v partnerství.

V celé řadě situací dokázala ISS díky těsné spolupráci s takovými organizacemi prosadit změnu na trhu a vytvořit povědomí o konkrétních iniciativách, jakými jsou například nové způsoby práce, udržitelnost a vylepšené pracovní normy a podmínky.

Mnohé místní provozy ISS úzce spolupracují s místními komunitami (obcemi), v nichž působíme. Našim hlavním přínosem je zaměstnávání, školení a řízení lidí, mnoha lidem však ISS poskytuje přístup nejen na trh práce, ale také k sociální mobilitě. Naše místní provozy také navázaly četná partnerství s úřady, nevládními organizacemi a místními komunitami.

Prostřednictvím úzké spolupráce s odvětvovými organizacemi a zainteresovanými osobami jsme dokázali prosadit změnu na trhu a vytvořit povědomí o konkrétních iniciativách, jimiž jsou například nové způsoby práce, udržitelnost a vylepšené pracovní normy a podmínky.

Níže najdete výčet našich hlavních CR partnerů